Lợi ích trong thủ tục đầu tư
Chuyển nhượng dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuyển nhượng bao gồm cả chuyển nhượng đất được giao.
Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê
Những vấn đề thực tế, băn khoăn thường gặp của nhà đầu tư trong việc góp vốn bằng tài sản trên đất thuê
Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài là một lĩnh vực đặc thù