Cơ hội đầu tư do lợi thế từ các Hiệp định thương mại
EVFTA VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày 4 tháng 8 năm 2015, Việt Nam và EU đã công bố việc kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (Hiệp định EVFTA). EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)...
Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam – EU (FTA) và Cơ hội cho ngành da giày
Ngành da giày Việt Nam là một trong các ngành xuất khẩu chủ lực chiếm tỷ trọng từ 7 đến 12% kim ngạch quốc gia qua các năm. Việt Nam là nước xuất khẩu giày thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc về sản xuất giày dép...
Cơ hội đầu tư cho ngành dệt may Việt Nam từ các Hiệp định thương mại
Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một Hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và EU. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do...
Doanh nghiệp thủy sản và cơ hội tư các Hiệp định thương mại tự do
Có thể thấy trong hầu hết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã, đang và sắp ký kết, thủy sản là một trong những ngành có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu (XK) nhờ được hưởng ưu đãi về thuế quan hoặc hạn ngạch...
Các hiệp định thương mại tư do và cơ hội đối với các nhà đầu tư
Hiệp định thương mại tự do (FTA) là Hiệp ước thương mại giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do...
TPP và cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam
Khi Việt Nam gia nhập TPP, một trong những lĩnh vực được lợi nhất từ Hiệp định này chính là ngành dệt may. Đây chính là động lực không nhỏ để ngành dệt may phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu...
Ngành công nghiệp ô tô với việc nắm bắt cơ hội đến từ TPP
1. Bạn biết gì về TPP? TPP – Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương...
Cơ hội đầu tư cho ngành dệt may Việt Nam từ các Hiệp định thương mại
Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một Hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và EU. Theo đó, các nước sẽ tiến hành...
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam
Việt Nam đang nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán tham gia các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi Việt Nam gia nhập TPP, một trong những lĩnh vực được lợi nhất từ Hiệp định này chính là ngành dệt may. Đây chính là động lực không nhỏ để ngành dệt may phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
« 1 2 3 »