Cơ hội đầu tư từ chính sách trong nước
Cơ hội đầu tư từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hiện nay, có rất nhiều cơ hội đầu tư được mở ra từ những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư của nhà nước ta mà nhà đầu tư cần biết để nắm bắt kịp thời. Dưới đây, là cơ hội đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Hanoilaw lưu ý đối với các nhà đầu tư...
Cơ hội đầu tư từ chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Để nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nông dân, cư dân ở nông thôn ngày 9/6/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 55/2015/NĐ-CP về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vậy,...
Cơ hội phát triển cho ngành nông nghiệp từ chính sách trong nước
Nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Chính sách thúc đẩy, khuyến khích đầu tư được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn đối với nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực nông nghiệp trong thời gian tới...
Chính sách miễn thuế xuất nhập khẩu đối với một số hàng hóa
Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào những hàng hóa thuộc trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu[1]sẽ được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...
Thông tư 96/2015/TT – BTC và những thay đổi về thuế thu nhâp doanh nghiệp
Thông tư 96/2015/ TT – BTC đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều các nội dung trong các văn bản pháp luật khác, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần quan tâm để áp dụng thực hiện cho đúng và hiệu quả...
Luật đầu tư 2014 quy định mở rộng ngành nghề đầu tư kinh doanh
Luật Đầu tư 2014 đã vạch rõ giới hạn của các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời đã dành riêng một phụ lục (Phụ lục 4) liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện một cách thống nhất, rõ ràng
« 1 2 3 »