Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư
Điều chỉnh vốn của dự án có vốn nước ngoài
ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư
Hanoilaw Firm đã thực hiện hàng trăm vụ việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư và NĐT thường sẽ cần tư vấn một số vấn đề như sau:
Những lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu như sau: • Văn bản đăng ký chứng nhận các nội dung điều chỉnh • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư có công chứng Ngoài ra cần bổ sung theo yêu cầu các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh hoặc các điều lệ.
Thủ tục thay đổi dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, diễn ra linh hoạt. Theo điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại
Những lưu ý khi điều chỉnh quy mô dự án đầu tư
Căn cứ pháp lí: Luật đầu tư 2014 Nghị định 118/2015 hướng dẫn luật đầu tư Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Quy trình, thủ tục chuyển địa điểm đầu tư từ ngoài vào trong khu công nghiệp (trên một tỉnh)
Quy trình,thủ tục chuyển địa điểm đầu tư từ ngoài vào trong khu công nghiệp (trên một tỉnh) gồm có 02 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Chấm dứt dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. - Giai đoạn 2: Lập dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.
Quy trình, thủ tục chuyển nhượng vốn góp giữa hai nhà đầu tư nước ngoài
Quy trình, thủ tục chuyển nhượng vốn góp giữa hai nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân gồm 3 bước: Bước 1: Lập tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng thương mại tại Việt Nam Bước 2: Đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viêncủa tổ chức kinh tế nơi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án
Theo khoản 5, điều 39 Luật Đầu tư 2014, thì mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư là những nội dung nằm trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - do cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây là những vấn đề quan trọng, là một trong những tiêu chí chủ yếu để xác định dự án (i) có thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hay không?, (ii) có được hưởng các ưu đãi theo Luật Đầu tư 2014 và các văn bản có liên quan hay không? Do vậy, khi cần thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án, nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung mục tiêu, quy mô dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải làm gì?
Trong trường hợp khi tiến hành dự án đầu tư (thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), nhà đầu tư có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư, lúc này nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận.
« 1 2 3 4 5 »