Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư
Thủ tục người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty - Hồ sơ thực tế
Những nội dung trong bài viết này Hanoilaw Firm thực hiện theo hành trình 20 dặm của mình, một trong những mục đích là giúp các chuyên viên làm về lĩnh vực đầu tư nước ngoài có tài liệu tương đối chuẩn, rút ra từ thực nghiệm để có thể áp dụng được ngay.
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh
Khi vào Việt Nam đầu tư, có rất nhiều cách để nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội mở rộng thị trường. Thành lập chi nhánh là một trong những hình thức để nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Vậy thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh như thế nào?...
Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Do đó, khi có nhu cầu mở rộng thị trường, thành lập văn phòng đại diện là thiết yếu và phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài...
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện và thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
Tổng quát về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển với quy mô tương đối lớn. Doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam cần những điều kiện gì? Cách thức tiến hành đầu tư ra sao? Trong phạm vi bài viết này, Hanoilaw Firm sẽ đưa ra những nét tổng quát nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...
Thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư
Trường hợp 1: Thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Bước 1: Thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. 1) Xác định thẩm quyền giải quyết: Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014. 2) Chuẩn bị Hồ sơ:...
Cách tư duy khi thực hiện thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư
Nếu là một nhà đầu tư, trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bạn cần biết một số thông tin sau: - Không phải tất cả các dự án đầu tư đều phải xin cấp GCN đăng ký đầu tư. - Một số dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương đầu tư (kể cả dự án không thuộc hay thuộc trường hợp cần xin cấp GCN đăng ký đầu tư)...
Những dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội
Những dự án phải xin thủ tục quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền là những sự án có tính chất, mức độ ảnh hưởng lớn...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư với dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật...
Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Nhà đầu tư cần xác định dự án đầu tư của mình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nào? Nhà đầu tư cần đọc bài viết “Những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh” để biết dự án của mình có thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh không thì. Nếu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau...
Những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư quan trọng, có quy mô lớn và tác động liên ngành, liên vùng, Luật Đầu tư năm 2014 đã bổ sung quy định về thẩm quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, cụ thể như sau...
« 1 2 3 4 5 »