Xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
Hiện nay Việt Nam đang là một quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy để các nhà đầu tư yên tâm, ổn định khi đầu tư vào Việt Nam thì nhà nước ta có những quy định cụ thể để đảm bảo cho nhà đầu tư sinh sống, làm việc ổn định ở Việt Nam, một trong số thủ tục đó là thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam...
Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động (2) – Các bước tiến hành
Bước 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài[1]. * Thời điểm cần đăng ký: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. * Thẩm quyền tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính...
Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động (1) – Những điều cần biết
Giấy phép lao động được cấp cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định Số: 102/2013/NĐ-CP...
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động
Khi Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc hay Giấy phép lao động hết hạn thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép lao động...
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...
Điều kiện được cấp giấy phép lao động
Thời hạn của giấy phép lao động không quá 2 năm...
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài...
« 1 2 3 4 5 »