Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng
Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật
Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.
CƠ HỘI TỪ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Việt Nam là một nước đang phát triển. Để phát triển và hòa nhập với quốc tế cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay Việt Nam có khá nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, không phải dự án đầu tư nước ngoài nào cũng được hưởng chính sách hỗ trợ, mà theo quy định tại Điều 19 Luật đầu tư năm 2014 chỉ có một số dự án được hỗ trợ đầu tư...
Hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), ...
Hỗ trợ đầu tư – Tổng quát
Hỗ trợ đầu tư là việc Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,… Điều kiện được hưởng: Thuộc đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, hay doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, giáo dục,….
Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản
Nhằm phát huy lợi thế từ biển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, Nhà nước đã có những chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư nuôi trồng thủy hải sản...
Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ
Nhằm tăng cường hoạt động đổi mới khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ[1], nâng cao khả năng tiếp nhận khoa học, kỹ thuật và công nghệ; đồng thời gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng...
Các hình thức hỗ trợ đầu tư
Bên cạnh những lĩnh vực và đối tượng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư còn được Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng một trong những hình thức sau đây: 1. Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án...
Hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư trồng cây mắc ca
Cây mắc ca – một loại thực vật có giá trị cao – được trồng ở Việt Nam từ năm 2003 nhưng tới nay vẫn chưa có vị trí tương xứng với các loại cây khác như cà phê, ca cao. Tuy nhiên, nhu cầu loại quả này đang ngày càng lớn nên chắc chắn cây mắc-ca sẽ sớm gia nhập “câu lạc bộ tỉ đô” trong nông nghiệp. Nhà nước đã có những chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển cây mắc ca...
Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
Nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn Nhà nước ta đã có những chính sách hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực này, đặc biệt là việc hỗ trợ đầu tư cho cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm...
« 1 2 3 »