Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng

CƠ HỘI TỪ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

     

      Việt Nam là một nước đang phát triển. Để phát triển và hòa nhập với quốc tế cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay Việt Nam có khá nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, không phải dự án đầu tư nước ngoài nào cũng được hưởng chính sách hỗ trợ, mà theo quy định tại Điều 19 Luật đầu tư năm 2014 chỉ có một số dự án  được hỗ trợ đầu tư, bao gồm:

     - Dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao,

     - Dự án của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ,

     - Dự án của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,

     - Dự án của Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì.

     Chính phủ hỗ trợ đầu tư bằng những hình thức nào?

      Theo quy định tại Điều 19 Luật đầu tư 2014, hiện nay nước có có các hình thức hỗ trợ đầu tư sau:

      - Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

      - Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

      - Hỗ trợ tín dụng;

      - Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

      - Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

      - Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

      - Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

     Cụ thể, hiện nay nhà nước đang áp dụng những chính sách hỗ trợ đầu tư cho một số hạng mục nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, điển hình là hai lĩnh vực sau:

       - Thứ nhất: Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

     Theo quyết định số 126/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển có quy định: khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế ven biển thì sẽ được vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các hạng mục như: bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các khu chức năng và tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất; đầu tư công trình xử lý nước thải và chất thải tập trung của các khu chức năng; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội KKT.

     Các địa phương có các chính sách hỗ trợ như:

     + Tại tỉnh Vĩnh Long ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đến hàng rào các khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

     + Tại TP Cần Thơ đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, kinh phí hỗ trợ cho một dự án lên đến 10 tỷ đồng.

     - Thứ hai: Về Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

     Chính sách này áp dụng chủ yếu cho các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khắc phục những thiếu hụt về kiến thức kỹ năng và thông tin trong kinh doanh;

      Theo nội dung chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 Chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hà Nội, chương trình gồm 50 khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp với 8.000 học viên; 200 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp với 24.000 học viên và kinh phí tổ chức các khóa đào tạo do Ngân sách Thành phố hỗ trợ.

      Cũng như Hà Nội, tỉnh Đồng Nai hiện nay cũng có chương trình đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực với các nội dung như: thông qua các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về tập huấn đào tạo nghiệp vụ theo chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại với kinh phí dự kiến hơn 3 tỉ đồng….

      Lưu ý: dựa trên quy định chung của pháp luật, mỗi địa phương sẽ có những chính sách hỗ trợ đầu tư cụ thể khác nhau phụ thuộc vào điều kiện cũng như nhu cầu của từng địa phương. Do đó nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ những chủ trương của từng địa phương để lựa chọn địa bàn đầu tư phù hợp.

BAN ĐẦU TƯ - HANOILAW FIRM

chuyên viên phụ trách: Phạm Thị Lợi - 0164 855 1865

Giám đốc điều hành: Ls. Phạm Văn Khánh - 0912 518 062