Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng

Hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

* Căn cứ pháp luật: Nghị định Số: 56/2009/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

1. Làm thế nào để biết nhà đầu tư thuộc đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ?

Định nghĩa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)

 

2. Có những chính sách hỗ trợ gì dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được nhà nước hỗ trợ các chính sách sau:

- Trợ giúp tài chính;

- Trợ giúp mặt bằng sản xuất;

- Đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật;

- Xúc tiến mở rộng thị trường;

- Tạo điều kiện tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công;

- Trợ giúp và phát triển nguồn nhân lực;

- Ưu tiên tham gia vườn ươm doanh nghiệp.

 

3. Đến đâu để được hỗ trợ và giải quyết quyền lợi?

Nhà đầu tư căn cứ vào nội dung cần hỗ trợ để đến tại các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đây:

* Cấp trung ương:

-         Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

-         Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

-         Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

* Cấp địa phương:

-         Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-         Sở kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh.

(Xem chi tiết chức năng của từng cơ quan tại chương III Nghị định Số: 56/2009/NĐ-CP)

 

BAN ĐẦU TƯ - HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Dương Linh Phương – SĐT: 01665.098.114

Luật sư tư vấn: Ls. Phạm Văn Khánh – SĐT: 0912.518.062