Hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng

Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản

 

        Nhằm phát huy lợi thế từ biển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, Nhà nước đã có những chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư nuôi trồng thủy hải sản.

* Mức hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản.

        Nhà đầu tư có dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển hoặc ven hải đảo được nhà nước hỗ trợ như sau:

       - Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển xa cách bờ biển trên 6 hải lý hoặc ven hải đảo.

       - Hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100m3 lồng đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển gần bờ.

* Điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu tư.

       - Nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.

       - Dự án phải có quy mô tối thiểu 5ha hoặc có 10 lồng nuôi từ 100m3/ lồng trở lên.

       - Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

       - Nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương.  

       Nhận thấy, trong năm 2015 cùng với việc Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc sẽ cắt giảm thuế về xuất khẩu nông sản, thủy hải sản thì việc đẩy mạnh đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy hải sản đang là một cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước.

---------------------------------------------------------------------

BAN ĐẦU TƯ – HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Trương Thị Thương – SĐT: 0965.638.141

Luật sư tư vấn: Ls. Phạm Văn Khánh – SĐT: 0912.518.062