Ưu đãi đầu tư và điều kiện được hưởng
3 loại thuế ưu đãi cho dự án đầu tư
Thông tư 83/2016/TT-BTC được ban hành ngày 17/6/2016 đã quy định chi tiết 3 loại thuế được ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Việt Nam là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Ưu đãi đối với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp
Nhà đầu tư cần có một địa điểm cụ thể để đăng ký và triển khai việc đăng ký dự án đầu tư, địa điểm này có thể nằm trong hoặc ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã được quy hoạch và xây dựng. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, kinh doanh và đặc thù mà mỗi nhà đầu tư sẽ quyết định nên thực hiện dự án trong hay ngoài các khu trên, bởi đi kèm với quyết định này sẽ là những quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng.
NHỮNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Trong thời kỳ kinh tế mở cửa hội nhập, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Pháp luật Doanh nghiệp cũng có những chính sách quy định hỗ trợ và ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài như ưu đãi về đất đai, tài chính...
Chính sách ưu đãi đầu tư và những hiệu quả
Pháp luật nước ta từ lý luận đến thực tiễn đã dành khá nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, trong đó có những chính sách “trải thảm đỏ” để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ưu đãi đầu tư không phải ai cũng được hưởng, chỉ những đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đầu tư thì mới được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư...
CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỪ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ
Ưu đãi đầu tư luôn là chính sách hàng đầu được nhà đầu tư quan tâm. Bởi chính sách này không những mang lại hiệu quả đầu tư, mà còn giảm chi phí đầu tư tối đa cho các nhà đầu tư...
Căn cứ pháp luật để xin miễn thuế nhập khẩu
Để hỗ trợ cho việc xin ưu đãi đầu tư trong hình thức ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư, dưới đây Hanoilaw sẽ cung cấp căn cứ pháp lý đang có hiệu lực cho các nhà đầu tư quan tâm. Ngoài các căn cứ dưới đây, nhà đầu tư lưu ý không thể bỏ qua mục 1 chương III Luật Đầu tư 2014 khi tìm căn cứ pháp lý cho việc xin ưu đãi đầu tư...
Căn cứ pháp luật để xin miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất
Để hỗ trợ cho việc xin ưu đãi đầu tư trong hình thức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, dưới đây Hanoilaw sẽ cung cấp căn cứ pháp lý đang có hiệu lực cho các nhà đầu tư quan tâm. Ngoài các căn cứ dưới đây, nhà đầu tư lưu ý không thể bỏ qua mục 1 chương III Luật Đầu tư 2014 khi tìm căn cứ pháp lý cho việc xin ưu đãi đầu tư...
Đối tượng được hưởng Ưu đãi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư là một trong những chính sách hiệu quả để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư 2014...
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Chính sách thuế TNDN đã phát huy tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau...
Thủ tục xin, áp dụng ưu đãi đầu tư
1. Thủ tục xin ưu đãi đầu tư đối với dự án được cấp GCN đăng ký đầu tư. * Nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục xin ưu đãi riêng mà chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây: Trong hồ sơ xin cấp GCN đăng ký đầu tư có: Đề xuất dự án đầu tư. Như vậy, để xin ưu đãi nhà đầu tư điền nội dung “Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư” trong “Đề xuất dự án đầu tư” khi lập hồ sơ xin cấp GCN đăng ký đầu tư. Cụ thể:...
Khái quát về ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư là việc Nhà nước cho phép nhà đầu tư được hưởng những ưu đãi nhất định về đất đai, về thuế khi nhà đầu tư có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư...
Nhà đầu tư cần làm gì để được hưởng ưu đãi đầu tư
Để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư từ Việt Nam, trước tiên nhà đầu tư cần lựa chọn đầu tư vào một trong những đối tượng sau đây...
Các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư
Ngoài những ưu đãi chung của Nhà nước, những nhà đầu tư khi đầu tư tại những địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn còn được hưởng thêm những ưu đãi do chính tỉnh (thành phố) đó mang lại....
Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
Không phải tất cả các dự án đầu tư đều được hưởng ưu đãi, ưu đãi chỉ được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng....
Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Nhà đầu tư khi đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn đang được khuyến khích đầu tư thì tùy từng trường hợp cụ thể cần thực hiện một số thủ tục để được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...
« 1 2 3 »