Ưu đãi đầu tư và điều kiện được hưởng

Chính sách ưu đãi đầu tư và những hiệu quả

     Pháp luật nước ta từ lý luận đến thực tiễn đã dành khá nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, trong đó có những chính sách “trải thảm đỏ” để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ưu đãi đầu tư không phải ai cũng được hưởng, chỉ những đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đầu tư thì mới được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư. Trên thực tế triển khai chính sách này nhà đầu tư gặp những thuận lợi hay khó khăn gì cũng như hiệu quả ra sao?


      1. Thuận lợi khi nhà đầu tư nước ngoài xin ưu đãi đầu tư

      - Thứ nhất, thủ tục ưu đãi đầu tư ngày càng được đơn giản hóa. Theo quy định của luật đầu tư hiện nay thì việc xin ưu đãi đầu tư thực hiện đồng thời với việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và bắt kịp cơ hội đầu tư;

      - Thứ hai, lĩnh vực ưu đãi và nội dung ưu đãi ngày càng được mở rộng. Nhà đầu tư chỉ cần đáp ứng những điều kiện của Luật như đầu tư vào ngành nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư là được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính, đất đai, thuế kết hợp với những hỗ trợ từ phía nhà nước đã góp phần thúc đẩy rất lớn thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực được hưởng ưu đãi. Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư mời quý vị tham khảo Điều 16 Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

      - Thứ ba, để thu hút đầu tư, Chính phủ nước ta, đặc biệt là từng địa phương đã dành những mức ưu đãi cao nhất cho nhà đầu tư;

      Tiêu biểu có thể kể đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Ninh Thuận. Khi đầu tư tại đây, nhà đầu tư được miễn toàn bộ tiền thuế đất đối với các dự án lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, môi trường, dự án BOT, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư vào địa bàn các huyện của tỉnh; miễn tiền thuê đất 11 năm đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện, trường hợp dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư sẽ được miễn 15 năm kể từ ngày giao đất. Các dự án đầu tư vào địa bàn tại tất cả các huyện trong tỉnh được áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cao nhất 10% trong 15 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

      Bên cạnh đó tỉnh Ninh Thuận còn giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục để triển khai dự án một cách nhanh nhất thông qua mô hình hoạt động Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO).

      2. Khó khăn khi nhà đầu tư nước ngoài xin ưu đãi đầu tư

     - Thứ nhất, còn tồn tại cơ chế xin – cho khi nhà đầu tư nước ngoài muốn hưởng ưu đãi đầu tư, đặc biệt đối với những dự án lớn. Đối với những dự án này sẽ có trường hợp các nhà đầu tư phải đi “xin” và chờ sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

     - Thứ hai, vướng mắc trong việc xin ưu đãi của các nhà đầu tư thứ cấp. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua trường hợp của VSIP Quảng Ngãi mới đây. VSIP đầu tư KCN VSIP Quảng Ngãi bắt đầu từ năm 2012 tại khu kinh tế Dung Quất và được hưởng ưu đãi đầu tư của Chính phủ. Tuy nhiên, vướng mắc nảy sinh khi hợp phần kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại của VSIP Quảng Ngãi không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ vì được ngành thuế xác định là hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Xác định đây là một trường hợp chưa khuyến khích đầu tư nên Tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính kiến nghị dành chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư này.

     3. Hiệu quả khi nhà đầu tư nước ngoài xin ưu đãi đầu tư

     - Thứ nhất, việc ưu đãi đầu tư góp phần thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển theo công nghệ tiên tiến, hiện đại mà trong nước chưa đáp ứng được. Theo số liệu Bộ Kế hoạch và đầu tư cung cấp, trong 10 tháng đầu năm 2016, Việt Nam thu hút được 17,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đã giải ngân được khoảng 12,7 tỷ USD vốn FDI, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

      Thực tế cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs – ForeignInvestment Enterprises) được nhận ưu đãi đầu tư dường như có hiệu quả hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp trong nước. FIEs có xu hướng tuyển dụng nhiều lao động hơn và năng suất lao động cũng như cường độ lao động vốn cao hơn các doanh nghiệp nội địa. Các FIEs ít tham gia vào hoạt động cung ứng và thương mại nội địa so với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời các FIEs được nhận ưu đãi cũng có thị phần nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và kim ngạch xuất khẩu cao hơn doanh nghiệp nội địa. Đặc biệt mức lương bình quân của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được ưu đãi đầu tư cao hơn so với mức lương bình quân của các FIEs không được nhận ưu đãi và các FIEs hoạt động trong các khu công nghiệp có hiệu quả hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp trong nước.

BAN ĐẦU TƯ - HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Phạm Thị Lợi - 0164 855 1865

Giám đốc điều hành: Ls. Phạm Văn Khánh - 0912 518 062