Ưu đãi đầu tư và điều kiện được hưởng

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỪ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ

     Ưu đãi đầu tư luôn là chính sách hàng đầu được nhà đầu tư quan tâm. Bởi chính sách này không những mang lại hiệu quả đầu tư, mà còn giảm chi phí đầu tư tối đa cho các nhà đầu tư. Cụ thể, trong phạm vi bài viết này, Hanoilaw Firm xin làm rõ vấn đề này.

      1. Chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ

      Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì hiện nay Chính phủ nước ta đang có những chính sách khuyến khích đầu tư như:

       - Ưu đãi về đất đai: Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

       - Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;           

       - Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

      2. Điều kiện để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi

      Theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư, để được hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư cần:

      - Thứ nhất, Đầu tư vào những ngành nghề ưu đãi đầu tư như hoạt động công nghệ cao; sản xuất các vật liệu mới, năng lượng mới có giá trị gia tăng từ 30% trở lên;…

      - Thứ hai, đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư như những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

     Một trong những căn cứ để xác định mức ưu đãi đầu tư với mỗi dự án là địa bàn đầu tư. Điển hình là dự án VSIP của nhà đầu tư Singapore thực hiện đầu tư ở nhiều tỉnh/thành phố (Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương). Trong đó, VSIP Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An được hưởng khá nhiều ưu đãi như sau:

     + Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân;

     + Áp dụng mức ưu đãi 10% trong 15 năm có lãi đầu tiên, miễn thuế 04 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

     Đặc biệt, dự án VSIP Bắc Ninh, Bình Dương được hưởng mức ưu đãi cao hơn:

     + Giảm 100% thuế thu nhập cá nhân;

     + Áp dụng mức ưu đãi là 20%, miễn thuế 02 năm và giảm 4 năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

     - Thứ ba, Dự án đầu tư thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

     - Thứ tư, Đầu tư vào các vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

     - Thứ năm, Dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao.

     3. Thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư

      Theo quy định của Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để được hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục xin ưu đãi riêng mà sẽ tiến hành thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể:             

       - Trường hợp dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư bình thường và ghi đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư trong hồ sơ, khi đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ghi nội dung ưu đãi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.             

       - Trường hợp dự án không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

       Chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư còn được khẳng định hơn khi Điều 13 Luật đầu tư năm 2014 và Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đầu tư quy định về đảm bảo đầu tư kinh doanh khi thay đổi pháp luật. Cụ thể:

     Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư sẽ được hưởng các quyền lợi và ưu đãi mới trong thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực. Còn trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

      Khi đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nên tìm hiểu và đầu tư vào một trong những lĩnh vực hoặc địa bàn có ưu đãi đầu tư để đạt hiệu quả cao trong đầu tư cũng như tiết kiệm được chi phí đầu tư.

BAN ĐẦU TƯ - HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Phạm Thị Lợi - 0164 855 1865

Giám đốc điều hành: Ls. Phạm Văn Khánh - 0912 518 062