Xung quanh vấn đề thành lập doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài (Bài viết có thể dùng để kiếm tiền ngay)
Dành cho Nhà đầu tư, các chuyên viên chuyên về lĩnh vực đầu tư nước ngoài làm cơ sở tư vấn thực hiện thủ tục thực tế.
Cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài” (sau đây gọi là cơ chế liên thông) là cơ chế phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
Thành lập văn phòng đại diện cho người nước ngoài tại Việt Nam
1. Trình tự thủ tục thực hiện thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 1.1. Điều kiện - Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; - Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân. - Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.
SỰ LIÊN KẾT CỦA NHÓM CÔNG TY Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Mô hình công ty mẹ - công ty con là kết cấu phổ biến của nhóm công ty trên Thế giới, nó phản ánh sự phát triển về mặt tổ chức của các đơn vụ sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung háo trên cơ sở tích tụ và cạnh tranh. Các công ty trong mô hình này thường có quan hệ với nhau về vốn, độc lập về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung thống nhất của công ty nắm giữ quyền chi phối (công ty mẹ).
Điều kiện để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Cá nhân, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam dẫn đến nắm giữ 100% vốn điều lệ trở lên cần thực hiện các thủ tục đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định mới của Luật Đầu tư 2014.
Cách để nhà đầu tư chuyển lợi nhuận về nước khi
Lợi nhuận mà các nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.
Thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thành lập công ty TNHH có yếu tố nước ngoài là điều không hề đơn giản mặc dù thủ tục thành lập công ty ngày càng được cơ quan chức năng đơn giản hóa. Nhưng nếu không tìm hiểu những điều kiện thành lập và hình thức trước khi thành lập thì bạn sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động sau này.
Những khó khăn khi thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn và giải pháp
Thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ gặp một vài khó khăn hơn các doanh nghiệp trong nước
« 1 2 3 4 5 »