Kỹ năng cơ bản khi soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế

Những điểm lưu ý khi soạn thảo hợp đồng Kinh tế - Thương mại

          Trong kinh doanh, việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế - Thương mại của các doanh nghiệp diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà việc soạn thảo hợp đồng nhiều khi không đúng luật định và có nhiều rủi ro. Hanoilaw đưa ra một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng Kinh tế - Thương mại như sau:

         1. Về nguồn pháp luật điều chỉnh và có liên quan đến nội dung của hợp đồng: Phải xác định đúng  luật điều chỉnh các nội dung trong hợp đồng, Ví dụ, nếu là hợp đồng mua bán hàng hoá, thì có Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp ... Ngoài ra, còn có các văn bản pháp luật, Nghị định hướng dẫn các luật trên.

         2. Hình thức của hợp đồng

          Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo quy định đó.

         Đối với một số loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực hoặc phải xin phép thì những loại hợp đồng đó phải được đem đi công chứng hoặc chứng thực hoặc xin phép thì mới có hiệu lực.

         3. Bảo đảm về mặt nội dung của hợp đồng

           Nội dung của hợp đồng do các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Soạn thảo nội dung hợp đồng phải chặt chẽ, đầy đủ nội dung cơ bản và ngôn ngữ phải chính xác. Tuy nhiên, nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

         4. Tên gọi hợp đồng

           Tên gọi hợp đồng thường được sử dụng theo tên loại hợp đồng kết hợp với tên hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ: tên loại là hợp đồng mua bán, còn tên của hàng hoá là xi măng, ta có Hợp đồng mua bán + xi măng.

         5. Người tham gia soạn thảo hợp đồng

          Khi tham gia soạn thảo, các bên trong hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người tham gia soạn thảo hợp đồng. Phải là người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp uỷ quyền, khi đó phải kiểm tra giấy ủy quyền và phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

           Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo hợp đồng cần đưa thêm một số điều khoản quan trọng sau đây:

          - Điều khoản định nghĩa: Điều khoản định nghĩa được sử dụng với mục đích định nghĩa (giải thích) các từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần hoặc cần có cách hiểu thống nhất giữa các bên hoặc các ký hiệu viết tắt.

           - Điều khoản công việc: Cách thức thực hiện, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của người trực tiếp thực hiện công việc, kết quả sau khi thực hiện dịch vụ.

           - Điều khoản tên hàng.

           Lưu ý: Chỉ có những loại hàng hoá không bị cấm kinh doanh mới được phép mua bán. Ngoài ra đối với những hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện, việc mua bán chỉ được thực hiện khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hoá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

          - Điều khoản thanh toán. Lưu ý: Việc thanh toán trực tiếp trong các hợp đồng mua bán hàng hoá giữa các thương nhân Việt Nam với nhau hoặc với cá nhân, tổ chức khác trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được sử dụng đồng tiền Việt Nam chứ không được sử dụng các đồng tiền của quốc gia khác[1].

-------------------------------------------------------------------

Chuyên viên phụ trách: Phạm Thị Lợi – 01648 551 865

Luật sư tư vấn: Ls. Phạm Văn Khánh – 0912 518 062[1] Khoản 13 Điều 1 Pháp lệnh  SĐ, BS một số điều của Pháp lệnh ngoại hối năm 2013.