Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ pháp lý nổi trội

    I. Lĩnh vực Doanh nghiệp

    Hanoi Law cung cấp tới Quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, hợp đồng. Đây là những lĩnh vực tư vấn có thế mạnh nhất của chúng tôi, là kim chỉ nam cho hoạt động của công ty. Ngoài ra, quản trị doanh nghiệp, hệ thống tổ chức doanh nghiệp, chuẩn hóa hệ thống văn bản pháp lý và biểu mẫu trong doanh nghiệp cũng là dịch vụ chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng. Cụ thể như sau:

     1. Tư vấn hệ thống pháp luật doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng;

     2. Tư vấn hệ thống quản lý của doanh nghiệp;

     3. Tư vấn hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, ngành  nghề của các bộ phận trong doanh nghiệp;

    4. Tư vấn pháp lý, trợ lý pháp luật, thẩm định hoạt động pháp lý doanh nghiệp, thương mại, tranh chấp lao động;

    5. Tư vấn thành lập, thay đổi, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản doanh nghiệp;

    6. Tư vấn thủ tục huy động vốn nội bộ, vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu của doanh nghiệp;

    7. Đại diện thương mại theo ủy quyền, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.

    8. Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

    II. Lĩnh vực Đầu tư

    Trước xu thế hội nhập của Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Đứng trước xu thế phát triển của đất nước, Hanoi Law cung cấp tới Quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư. Cụ thể như sau:

     1. Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư Việt Nam ra nước ngoài.

     2. Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nước ngoài), lập đánh giá báo cáo tác động môi trường.

     3. Tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

     4. Tư vấn chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư;

     5. Tư vấn thẩm định dự án đầu tư trong nước và quốc tế;

     6. Tư vấn trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

     III.  Lĩnh vực Tài chính – Thuế

    Thuế, tài chính cũng là lĩnh vực tư vấn trọng điểm mà công ty chúng tôi muốn gửi tới Quý khách. Cụ thể như sau:

    1. Tư vấn kê khai thuế hàng quý, báo cáo tài chính hàng năm, quyết toán thuế.

    2. Tư vấn phương án kinh doanh, kế hoạch ngân sách doanh nghiệp.

    3. Tư vấn thẩm định dự án đầu tư trong vấn đề tài chính.

    4. Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

    5. Tư vấn áp dụng thuế môn bài, đặt in Hóa đơn.

    IV. Lĩnh vực Sở hữu công nghiệp

     Hanoilaw cung cấp tới Quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật Sở hữu công nghiệp, các Công ước quốc tế, các quy định về bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu. Cụ thể như sau:

    1. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam,

    2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

    3. Thủ tục Đại diện Thương hiệu, Ủy quyền giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, thương hiệu tại Việt Nam.

    4. Tư vấn pháp luật Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ và các điều khoản về Sở hữu Trí tuệ mà Việt Nam tham gia công nhận và ký kết.

    Hanoilaw Firm thực hiện dịch vụ làm các thủ tục theo ủy quyền, đại diện về các lĩnh vực nêu trên và tham gia tranh tụng với tư cách là luật sư, đại diện hay ủy quyền trong các vụ án, vụ việc kinh tế.