Các mục tiêu đầy tham vọng và thách thức

BHAG

BHAG là gì: Là các mục tiêu đầy tham vọng và thách thức.

Bất cứ một cá nhân, tổ chức nào sinh ra, tồn tại và phát triển đều phải có mục tiêu. Có mục tiêu trước mắt, có mục tiêu lâu dài, mục tiêu cuối cùng.

Tuy vậy có các kiểu xây dựng mục tiêu khác nhau như sau:

+ Nếu đặt mục tiêu quá cao, không dựa trên căn cứ thực lực của mình để rồi đặt ra để đấy, không thể đạt được và cá nhân, doanh nghiệp chẳng đi đến đâu cả (Ví dụ:Như doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn lại muốn năm nào cũng tăng trưởng 500%).

+ Mục tiêu đặt ra quá thấp hoặc chỉ vừa với khả năng phân đấu bình thường của mình, khi triển khai để đạt mục tiêu làm bình thường cũng đạt, thế thì chẳng có thú vị gì, động cơ phấn đấu mất dần. ( Ví dụ: Thanh niên bình thường gian đoạn này chỉ phấn đấu có cái bằng cử nhân, cao học trong nước).

+ Mục tiêu đặt ra dựa trên sự thấu hiểu bản thân, hiểu xã hội, đối mặt với sự thật phũ phàng, xác định lĩnh vực mình thiết tha nhất, mình đã thử nghiệm và thấy mình có thể làm giỏi nhất, đặc biệt phải mang lại hiệu quả - với doanh nghiệp hiệu quả kinh tế là rất quan trọng  và rồi đặt mục tiêu ở vị trí cao hơn một tí, chỉ khi mình hết sức cố gắng, hết sức nỗ lực, thêm cả một chút may mắn nữa mới đạt được thì đó chính là: BHAG của cá nhân, doanh nghiệp mình.

Doanh nghiệp trẻ cần có mục tiêu cuối cùng lớn, nhưng phải chia mục tiêu đó ra cho từng giai đoạn, hãy bình tĩnh, kiên trì, lừ lừ tiến, phải có hành trình 20 dặm, đặc biệt không được vượt tốc độ khi thấy đường vắng, chính sai lầm ở điểm này làm cho doanh nghiệp chết ngay, không có cơ hội sửa chữa.

Doanh nghiệp lớn, cần nhiều tham vọng lớn, lớn hơn nữa nhưng luôn phát triển dựa trên cái cốt lõi của mình và vẫn phải bắn đại nhỏ rồi mới bắn đại bác, phát triển từ những gì mình đã thành công.

Hanoilaw Firm có mục tiêu phấn đấu của mình ( trong phần giới thiệu).

Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoiaw Firm