Cái tốt nhất trong những cái tốt

Bạn có muốn làm lãnh đạo của một công ty hàng đầu ?

 Một trong những bước quan trọng nhất bạn cần làm để xây dựng được một công ty trường tồn chính là sự thay đổi về cách nhìn, chứ không phải một hành động cụ thể nào cả.  Bạn phải có khuynh hướng có khuynh hướng suy nghĩ đúng đắn. Bạn cần sự thay đổi triệt để, sự thay đổi mang tính cách mạng trong suy nghĩ.

 Ví như: Trước cuộc cách mạng khoa học của Newton, người ta giải thích thế giới xung quanh một cách đơn giản rằng Thượng đế tạo ta mọi thứ, Chúa là một thế lực toàn năng, Nhưng vào thế kỷ  XVII, người ta nói: “Không, không phải vậy” Điều thượng đế làm chỉ là đặt vào thế giới với những nguyên tắc, và chúng ta phải khám phá ra những nguyên tắc ấy. Thượng đế không tạo ra mọi quyết định . Ngày chỉ tạo ra những quá trình và những nguyên tắc” Từ đó con người bắt đầu tìm kiếm những động lực cơ bản, những nguyên tắc cho toàn hệ thống. Đó chính là cuộc cách mạng Newton.

  Một cách tương tự, cuộc cách mạng của Darwin cũng cho chúng ta một sự thay đổi to lớn trong suy nghĩ về các loài sinh vật và lịch sử tự nhiên – sự thay đổi này cũng đem lại những kết quả tương tự như những điều ta thấy ở công ty hàng đầu. Trước thời Darwin, người ta cho rằng Thượng đế tạo ra các loài sinh vật riêng biệt, mỗi loài có một vai trò riêng trong thế giới: gấu Bắc cực có mầu trắng, mèo kêu gừ..gừ.., chim có ngực mầu đỏ vì Thượng đế đã tạo ra như vậy. Con người cón nhu cầu giải thích thế giới xung quang bằng giả định có ai đó sắp xếp mọi việc cho phù hợp với hệ thống sinh thái của chúng ta. Nhưng theo các nhà sinh vật học thì mọi việc không diễn ra như vậy. Thay vì kể rõ ra rằng loài chim mầu đỏ có cái cổ mầu đỏ (nói giờ - telling), chúng ta suy nghĩ về một quá trình tiến hóa (gen di truyền, DNA, khác biệt và đột biến gen, chon lọc tự nhiên) cuối cùng đã tạo lên loài chim cổ đỏ với hình dáng như trên để thích nghì hoàn toàn với hệ sinh tái bên ngoài. Vẻ đẹp và chức năng của hệ tự nhiên bắt nguồn từ một quá trình tiềm ẩn, một cơ chế tinh tế và phức tạp của một cái “đồng hồ” hoàn hảo.

 Tương tự, thành công của những công ty hàng đầu- ít nhất là xuất phát từ quá trình tiềm ẩn và động cơ cốt lõi bên trong tổ chức, không hề là một ý tưởng vĩ đại hay một nhà lãnh đạo với những quyết định vĩ đại nào hết.

 Nếu bạn muốn xây dựng  và quản lý một công ty, chúng tôi nghĩ đến việc xây dựng một sản phẩm hàng đầu, tìm kiếm những phẩm chất hàng đầu ít đi và hãy nghĩ nhiều hơn về việc hình thành một tổ chức hàng đầu cũng những đặc tính cần thiết của nó!

Hanoilaw Firm – Hãng luật kinh tế