Cái tốt nhất trong những cái tốt

Bạn không phải là người có khả năng hùng biện, ăn được nói được thì có ảnh hưởng ...

   Nếu bạn là nhà lãnh đạo có phong cách lôi cuốn, thu hút người khác sẽ rất tốt. Nếu không cũng chẳng sao, vì như thế bạn sẽ cùng phong cách những người đã lập nên các công ty 3M, P&G, Sony, Boeing, HP, và Merk. Một nhóm…. không tệ đúng không?

  Nhưng cũng xin mọi người đừng hiểu sai ý trên. Ở đây không nói rằng những người lập nên những công ty hàng đầu là những lãnh đạo tồi, chúng tôi chỉ đơn giản nói rằng một phong cách lãnh đạo lôi cuốn, thu hút hoàn toàn không phải là điều kiện bắt buộc ở những công ty hàng đầu, hay các công ty khác. Không thể phủ nhận rằng vào các thời điểm quan trọng trong lịch sử các công ty hàng đầu có những cá nhân xuất sắc ở các vị trí lãnh đạo. Đó là thực tế. Hơn nữa, rõ ràng một công ty không thể liên tục thành công chỉ với những nhà lãnh đạo “thường thường bậc trung”.

 Ở đây chỉ nhấn mạnh, phong cách lãnh đạo tài ba, thao lược, ầm ầm, chữ “L” được nhấn mạnh không phải là bắt buộc khi bạn thành lập công ty và muốn công ty đó trở thành công ty hàng đầu. Bạn có thể bạn ăn nói không tốt, có thể bạn rụt rè, có thể bạn không phải đao to búa lớn… bạn vẫn có thể thành công, miễn là tham vọng của bạn dồn hết cho công ty, không vì danh vọng, tiền tài, quyền lực bản thân, bạn sẽ làm được.

Hanoilaw Firm – Hãng luật kinh tế