Cái tốt nhất trong những cái tốt

Huyền thoại tan vỡ (P1)

 Huyền thoại 1: Để lập một công ty vĩ đại, cần một ý tưởng vĩ đại

Thực tế:  Lập ra một công ty từ một “ý tưởng vĩ đại” có thể là một ….ý tưởng kém. Hầu như không có không có công ty hàng đầu nào ra đời với một ý tưởng vĩ đại cả. Trên thực tế, một số khởi đầu mà không có ý tưởng cụ thể nào cả, một số ít khác thậm chí đã khởi đầu bằng những thất bại. Ngoài ra, các công ty hàng đầu cũng thường không đạt được thành công kinh doanh bước đầu bằng với các công ty so sánh. Như câu truyện ngụ ngôn về rùa và thỏ, các công ty hàng đầu thường có khởi đầu chậm chạp, song lại là người thắng cuộc sau cùng.

Hanoilaw Firm chẳng có ý tưởng vĩ đại, kinh thiên động địa, có tính khai sáng nào cả, từ khi sáng lập đến nay, Hanoilaw Firm chỉ làm việc và làm việc cần mẫn với những niền tin, sự say mê và phù hợp với nhu cầu khách hàng với “con nhím” của mình là lĩnh vực Pháp luật Kinh tế - chắc chắn ai cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng giống Hanoilaw Firm bởi đó là ý tưởng bình thường.

Huyền thoại 2: Các công ty hàng đầu đòi hỏi có những người lãnh đạo vĩ đại,  xuất chúng, có sức lôi cuốn.

Thực tế: Ngược lại, điều này không cần thiết, mà đôi khi còn trở ngại cho sự phát triển lâu dài của công ty. Một số CE0 quan trọng nhất trong các công ty này không thuộc loại lãnh đạo xuất chúng, vĩ đại theo khuôn mẫu. Một số họ thậm chí lảng tránh những khuôn mẫu như vậy. Giống như những người khai sinh ra nước Mỹ ở Hội nghị Lập hiến, họ tập trung công sức hướng về xây dựng một thể chế trường tồn hơn là tạo ra hình ảnh một vĩ nhân. Họ mong muốn trở thành những người “ tạo đồng hồ”, không phải là “ người báo giờ” đơn thuần.  Và họ thiên về khuynh hướng  này nhiều hơn, khi so với các CE0 ở các công ty so sánh khác.  Hanoilaw Firm chưa có và chắc chẳng có CE0 huyền thoại, xuất chúng  nào cả, nhưng mỗi CE0 Hanoilaw Firm phải có ham muốn tột bậc là vì một Hanoilaw Firm.

Huyền thoại 3: Các công ty thành công nhất tồn tại trước tiên và trên hết vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Thực tế: Ngược lại với những lý thuyết kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa tài sản cho cổ đông không phải yếu tố thúc đẩy chủ đạo hay mục đích cao nhất trong những công ty hàng đầu. Những công ty này theo đuổi một loại mục tiêu, lợi nhuận chỉ là một trong số đó và không nhất thiết phải là mục tiêu số một! Tất nhiên, họ tìm kiếm lợi nhuận, nhưng họ vẫn được dẫn dắt với những giá trị cốt lõi mà mục đích vượt lên trên việc tìm kiếm lợi nhuận thông thường. Tuy nhiên, nghịch lý là ở chỗ chính những công ty hàng đầu này lại thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với những công ty so sánh hoạt động đơn giản chỉ vì mục tiêu lợi nhuận.

Huyền thoại 4: Mọi thứ luôn thay đổi

Thực tế: Mọi công ty hàng đầu luông giữ vững tư tưởng chủ đạo của nó, hầu như không bao giờ thay đổi. Các giá trị cốt lõi là nền tảng vững chắc của một công ty hàng đầu, không thay đổi theo xu hướng thời thượng. mục tiêu cơ bản và lý do tồn tại của một công ty như ngọn hải đăng dẫn dắt công ty trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Tất nhiên, các công ty này cũng luôn có động lực phát triển, sẵn sàng thay đổi và điều tiết nhưng không bao giờ thỏa hiệp để thay đổi tư tưởng chủ đạo của họ. (tiếp ở P2).

 Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Fim