Cái tốt nhất trong những cái tốt

Huyền thoại tan vỡ (P2)

 Huyền thoại 5: Các công ty hàng đầu thường thực dụng, tính toán chắc ăn.

Thực tế: Các công ty hàng đầu trông có vẻ chặt chẽ và bảo thủ trong con mắt người bên ngoài, nhưng thực ra họ không hề ngần ngại trong những cam kết táo bạo để đạt được mục tiêu lớn và đầy thách thức (BHAG). Như khi ta trèo lên một ngon núi cao hay bay lên mặt trăng, các BHAG này có thể đầy thách thức và rủi ro, nhưng vô cùng hấp dẫn, kích thích quyết tâm, tạo ra động cơ thúc đẩy cho sự phát triển. Các công ty hàng đầu thường sử dụng chúng để đẩy mạnh sự tiến bộ, để vượt qua những công ty so sánh ở những thời điểm mấu chốt, sống còn trong quá trình phát triển. Hanoilaw Firm có BHAG trong thời điểm "sống còn" này là tiến đến Hãng luật giỏi nhất trong lĩnh vực Phát luật kinh tế - quan trọng là mục tiêu và thách thức này có hấp dẫn đối với các Hanoilawer  hay không?! 

Huyền thoại 6: Các công ty hàng đầu là nơi lý tưởng để làm việc đối với tất cả mọi người.  

Thực tế:  Ngược lại, điều đó chỉ đúng với ai thực sự phù hợp với những tư tưởng cốt lõi cũng như các tiêu chuẩn của công ty này mà thôi. Nếu làm việc cho những công ty này, hoặc là bạn phù hợp và phát triển rực rỡ trong công việc (Theo một cách không thể nào tốt hơn) hoặc bạn bị đẩy ra ngoài ngay lập tức. Chỉ một trong hai khả năng đó mà thôi! Điều đó có gì đó như thuộc vẻ nghi lễ, tôn giáo vậy! Những công ty này nói rất rõ điều mà họ đại diện cũng như điều mà họ muốn đạt tới, vì thế một cách đơn giản là họ sẽ không có chỗ cho bất cứ ai không muốn hoặc không thể hòa hợp được với các tiêu chuẩn đã định sẵn của công ty họ. Ở Hanoilaw Firm sẽ là nơi lý tưởng của những người sẽ trở thành luật sư giỏi nhất về lĩnh vực Pháp luật kinh tế, có lòng dũng cảm, làm việc đến cùng, không chịu được sự thấp kém, chính trực, đam mê, trách nhiệm đặc biệt là muốn trong đội ngũ giỏi nhất – họ đi làm như đi khám phá, việc làm của Hanoilaw Firm hấp dẫn họ, họ yêu Hanoilaw Firm như yêu chính bản thân mình, như yêu người mình yêu quý nhất. Còn những ai không phù hợp làm tại Hanoilaw Firm sẽ cảm thấy khó chịu và họ sẽ tự xuống xe buýt để đi xe khác ngay lập tức.

Huyền thoại 7: Những công ty thành công lớn có những bước đi tốt nhất thông qua việc lập ra những kế hoạch mang tính chiến lược phức tạp và xuất sắc.

Thực tế: Các công ty hàng đầu thực hiện những bước đi tốt nhất trong quá trình phát triển bằng kinh nghiệm, phép thử và sai, cơ hội và đôi khi bằng cả ngẫu nhiên nữa. Khi nhìn lại, những điều tưởng như là tiên đoán hoặc lập kế hoạch trước đa phần chỉ là kết quả của việc thực hiện câu ”Thử thách nhiều cách và giữ lại những cách có hiệu quả”. Theo nghĩa này, những công ty hàng đầu đã dường như lặp lại quá trình tiến hóa của các loài sinh vật (Theo thuyết tiến hóa của Darwin) hơn là những điều đã được trình bày trong bất kỳ giáo trình nào về kế hoạch và chiến lược kinh doanh! Hanoilaw Firm không nặng về việc đặt ra kế hoạch mà cơ bản chỉ có mục tiêu, và tất cả phải hướng tới bằng cách nào đó, chỉ có một hướng, không ai theo hướng khác, chấp nhận thất bại, không chỉ một lần.

Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Fim