Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ
Cần nguyên tắc không khoan nhượng như người Phổ
Hãng tưởng tượng bạn đang đứng trên đôi chân của mình tại cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nhìn xuống phía nam. Bạn dự định dấn thân vào một cuộc đi bộ 3000 km, từ Lũng Cú, Hà Giang đến mũi Cà Mau. Vào ngày đầu tiên, bạn đi 20 dặm (hướng ra khỏi khu vực cột cờ Lũng Cú)...
Gìn giữ cái cốt lõi - Thúc đẩy sự tiến bộ (P1)
Đôi điều về Gìn giữ cái cốt lõi - Thúc đẩy sự tiến bộ
« 1 2 3 4 »