Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ

Gìn giữ cái cốt lõi - Thúc đẩy sự tiến bộ (P1)

Đôi điều về quan điểm: Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ

   Các cụ nhà ta có câu: Giấy rách phải giữ lấy lề - đây là câu răn dạy cho thế hệ sau, chúng ta hãy suy nghĩ “lề” là gì và tại sao phải giữ lấy lề mà không giữ cái khác, các cụ cũng đã chấp nhận giấy trong quyển sách phải được thay đổi khi bị "rách" hoặc vì lý do nào đó?!.

   Với quan điểm phương tây tiên tiến các nhà quản trị  ở loại tương đối như ROBERT W. GALVIN hay ED HARNESS nghĩ gì với quan điểm: Gìn giữ cái cốt lõi - Thúc đẩy sự tiến bộ.

      “ …Paul Glvin thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước, luôn luôn vận động…Ông thúc đẩy sự làm mới liên tục, sự thay đổi. Nhưng điều đó phải có giới hạn: luôn luôn phải ấp ủ những nguyên tắc cơ bản đã được xác định.” ROBERT W.GLVIN cực Giám đốc điều hành, Motorola.

     “…Sự nhất quán của nguyên tắc đã định hướng chúng tôi - những nguyên tắc đã trở thành đặc tính riêng biệt của P&G từ hồi công ty thành lập 1837. Trong khi được định hướng đến tiến bộ và tăng trưởng, điều cốt yếu là mọi nhân viên đều hiểu được rằng công ty không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn quan tâm đến cách đạt được những kết quả đó.”  ED HARNESS, cựu chủ tịch P&G.

   Tư tưởng cốt lõi bao gồm giá trị cốt lõi và mục tiêu cốt lõi – nó là cái không thay đổi trong suốt quá trình phát triển của Hanoilaw Firm, nhưng cứ ngồi yên giữ khư khư cái tư tưởng cốt lõi đó, từ chối thay đổi cái khác thì Hanoilaw Firm sẽ bị "thế giới" qua mặt lập tức. Hanoilaw Firm  không thể giữ lại những gì đã thành công nhỏ nhoi trước đây, vì mọi thứ xung quanh đều thay đổi, để thành công, bạn cần phải vượt lên trên những thay đổi đó. Hanoilaw Firm phải sẵn sàng thay đổi mọi thứ ngoại trừ những niềm tin cơ bản nhất…

 Cái nguy hiểm nhất là: Nhầm lẫm giữa tư tưởng cốt lõi với những yếu tố khác như văn hóa, chiến lược, biện pháp, vận hành, chính sách và những thực hành không quan trọng khác.

 Cái nguy hiểm thứ ha là: Người năng động hay lạm dụng việc thúc đẩy sự tiến bộ để thay đổi và có thể thay đổi cả cái không được thay đổi ví dụ như con cái thay đổi “bố, mẹ” và người cầu toàn lại lạm dụng việc Gìn giữ cái cốt lõi  giữ khư khư cái cần thay đổi và bảo rằng nó không được thay đổi, không dám thay đổi ví dụ như, phương pháp tiếp cận khách hàng 10 năm trước và bây giờ phải khác chứ và phải thay đổi chứ.

 Động cơ tiềm ẩn của việc “Gìn giữ cái cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ” chính là bản chất của Hanoilaw Firm và đây là lý do để chúng tôi chọn nó làm câu solgan của hãng mình. Xin các Hanoilawer nhớ rằng “cái cốt lõi” chứ không phải cái tầm thường khác và “ sự tiến bộ” chứ không chỉ là thay đổi.

Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm