Gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ

Hanoilaw Firm làm gì để thực hiện câu Slogan của mình

    Muốn gìn giữ cái cốt lõi – Thúc đẩy sự tiến bộ phải làm gì ?!

    Có các hành động riêng biệt sau :

A.   Gìn giữ cái cốt lõi bằng cách 

1.  Xây dựng nền văn hóa Hãng mang tính nghi thức cao:

 Hãng sẽ là nơi làm việc lý tưởng cho những ai quán triệt và chia sẽ tư tưởng cốt lõi của Hãng, còn những ai không phù hợp với tư tưởng đó sẽ bị đào thải tức khắc.

 

2.  Đội ngũ quản lý được phát triển từ nội bộ Hãng:

Các nhà quản lý cao cấp bắt buộc được chọn lựa từ những người đã cống hiến lâu dài, thấm nhuần tư tưởng của Hãng

 

B.   Thúc đẩy sự tiến bộ 

1. Các mục tiêu đầy tham vọng (BHAG):

Cam kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu khó khăn, tham vọng và thường là đầy rủi ro

 

2. Thử nhiều cách và giữ lại những gì phù hợp:

Hãng quyết tâm theo đuổi các hành động và thử nghiệm không theo kế hoạch định sẵn, nhằm hướng tới sự tiến bộ và thành công bất ngờ trong kinh doanh (giống sự tiến hóa của các loài theo thuyết Darwin – Đấu tranh sinh tồn, cá thể nào mạnh mẽ phù hợp sẽ sống và được nhân giống).

 

3. Không bao giờ tự bằng lòng :

Một quá trình liên tục, không ngừng các cố gắng nhằm tự hoàn thiện và vươn tới sự hoàn hảo trong tương lai.

 

Trích : Triết lí kinh doanh của Hanoilaw Firm