Hơn cả lợi nhuận

Còn cái gì hơn cả lợi nhuận với Hanoilaw Firm

  Trong kinh doanh, cái gì còn hơn được lợi nhuận? liệu có hoang tưởng, có chủ nghĩa xã hội không tưởng ?

   Ai dám nói có cái hơn cả lợi nhuận trong kinh doanh?  Xin thưa chỉ có một số người dám nói, một trong nhưng người ‘liều lĩnh’ đó có Henry Ford, khi ông ấy nói có cái còn hơn cả lợi nhuận, ông ấy muốn dân chủ hóa xe hơi thì đã bị phản bác như sau:

  Xin trích một đoạn trong tạp chí Wall Street Journal cáo buộc Henry Ford về việc phạm ‘những sai lầm ngớ ngẩn’ về kinh tế, nếu không nói là tội ác, điều này sớm muộn sẽ ‘làm tổn hại đến chính ông ta, ngành xe hơi và cả xã hội nữa’ Theo tờ báo này thì Henry Ford – với mong ước ngây thơ về phát triển xã hội - đã tiêm nhiễm những nguyên tắc tinh thần vào một lĩnh vực mà tinh thần không nên dính vào. Nó quả là một tội ác to lớn, những  nhà sản xuất hàng đầu đều lên án và coi đây là ‘hành vi ngu ngốc nhất từ trước đến nay trong thế giới công nghiệp’. Chúng ta cần tự đưa ra quan điểm của mình.

   Hanoilaw Firm không dám so sánh và mãi mãi không thể so sánh với những quan điểm của những thiên tài đó nhưng Hanoilaw Firm cũng tự coi có cái hơn cả lợi nhuận thật. Cái mà Hanoilaw Firm coi hơn lợi nhuận là: Nâng cao văn hóa pháp luật người Việt Nam, là xây dựng một hãng luật để nó tồn tại phát triển không phải trong mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm mà còn nhiều năm hơn nữa với nhiều thế hệ lãnh đạo khác nhau, với nhiều luật sư làm việc suốt đời tại Hanoilaw Firm, với những giá trị cốt lõi mà nhiều thế hệ khác nhau vẫn coi là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình - đó chính là lý do tồn tại của chúng tôi. 

Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý của Hanoilaw Firm