Hơn cả lợi nhuận

Kinh doanh niềm tin

   Tôi tin rằng sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một tổ chức thường liên quan đến việc tổ chức, khai thác và tận dụng năng lực và tài năng của con người đến mức nào. Tổ chức đã làm gì để mọi thành viên đều có chung một sự nghiệp với nhau ?.... Làm thế nào để duy trì tinh thần đó, cùng với ý thức định hướng trải qua thay đổi từ thế hệ này đến thế hệ khác? Theo tôi câu trả lời nằm trong sức mạnh của cái mà chúng ta gọi là niền tin đối với mọi người. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng để tồn tại và gặt hái thành công, một tổ chức cần phải xây dựng được một hệ thống các tín điều (giá trị cốt lõi), trên cơ sở đó xây dựng các chính sách và hành động cụ thể. Tiếp đó, tôi tin rằng, yếu tố quan trọng hàng đầu trong thành công của doanh nghiệp là sự gắn bó chặt chẽ và trung thành với niền tin đó. Niền tin phải luôn đi trước chính sách, thực hành và mục tiêu, những yếu tố này được điều chỉnh nếu chúng vi phạm các niền tin cơ bản, chủ chốt.

 Kinh doanh niềm tin – Thomas J.Watson – cựu CEO  IBM