Kết thúc của khởi đầu

Chỉ tuyên ngôn thôi sẽ chẳng có kết quả gì.

Trong những thập kỷ gần đây, việc các các công ty  dành nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để soạn ra những tuyên bố về tầm nhìn, giá trị, nhiệm vụ, mục tiêu,… đã trở lên khá phổ biến. Những tuyên ngôn như vậy đều tốt và hữu dụng, song chúng không phải là những yếu tố căn bản của một công ty thành công. Hãy nhớ rằng một tuyên bố về tầm nhìn, giá trị vv… đơn thuần không hề đảm bảo cho thành công của một công ty ! Việc lập ra những tuyên bố và phương châm như trên chỉ là một bước khởi đầu mà thôi.  

 Bí quyết thành công của một công ty hàng đầu, trái lại nằm ở việc đưa ra tư tưởng cốt lõi và những động lực thúc đẩy sự tiến bộ vào trong toàn bộ cơ cấu của tổ chức đó,

Cụ thể đó là những yếu tố: Mục tiêu, chiến lược, chiến thuật, chính sách, quy trình, văn hóa công ty, phong cách quản trị, xây dựng bề mặt công ty, hệ thống lương, hệ thống kế toán, mô tả công việc – tức là tất cả mọi việc xẩy ra ở một tổ chức.

 Một công ty hàng đầu tạo ra môi trường làm việc bao trùm lên toàn bộ nhân viên, liên tiếp đưa ra những thông điệp hết sức nhất quán, khiến không ai có thể hiểu sai tư tưởng và tham vọng của công ty.

Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoiaw Firm