Nền văn hóa mang tính nghi thức cao

Đi chậm khi có thể, nhanh khi buộc phải vậy

 Giới hạn rủi ro

Có ba loại rủi ro chính đến bất cứ một cá nhân, tổ chức nào trên con đường phát triển: (1) Rủi ro đường tử thần (2) Rủi ro bất xứng (3) Rủi ro không thể kiểm soát.

+ Rủi ro Đường Tử Thần là những rủi ro có thể triệt tiêu hay gây thiệt hại nặng nề cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

+ Rủi ro bất xứng là những rủi ro mà bất lợi tiềm ẩn nhiều hơn ưu thế tiềm ẩn rất nhiều.

+ Rủi ro không thể kiểm soát là những rủi ro đẩy doanh nghiệp ra trước những lực tác động và những sự kiện mà doanh nghiệp đó có rất ít khả năng quản lý hoặc kiểm soát.

Bất kỳ quyết định hay tình hình cụ thể nào cũng có thể liên quan đến một vài loại rủi ro; các loại rủi ro không loại trừ lẫn nhau ( nhiều khi nó còn cộng hưởng tạo nhanh tình trạng nguy cập).

 Những người đưa doanh nghiệp đến thành công xuất sắc:

  1. Ghét cay ghét đắng rủi ro Đường Tử Thần
  2. Tránh xa rủi ro Bất xứng
  3. Lái sang hướng khác để tránh rủi ro không thể kiểm soát.

Còn một loại rủi ro rất quan trọng – Rủi ro dựa trên thời gian nghĩa là khi mức độ rủi ro được gắn chặt với nhịp độ của các sự kiện, và tốc độ của quyết định hành động. Nếu bạn chạm trán một cơn lốc xoáy đang gào thét băng qua cánh đồng, nhắm thẳng về phía bạn, mức độ rủi ro của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu bạn có thấy cơn lốc xoáy ấy kịp thời, đưa ra quyết định và đến được nơi trú ẩn trước khi nó ập đến hay không.

 Đôi khi hành động quá nhanh sẽ làm tăng rủi ro. Đôi khi hành động quá chậm sẽ làm tăng rủi ro. Câu hỏi quan trọng là: “có bao nhiêu thời gian trước khi hồ sơ rủi ro của bạn thay đổi?” Bạn có vài giây, vài phút, vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài thập kỷ? Cái khó khăn nhất không nằm ở việc trả lời câu hỏi mà ở việc có ý thức để hỏi câu hỏi này.

 Người lãnh đạo giỏi thường có khuynh hướng dành thời gian, để cho các sự kiện phời bày khi hồ sơ rủi ro thay đổi chậm; thế nhưng cũng tương tự như vậy, họ sẵn sàng hành động cực kỳ nhanh trong trường hợp hồ sơ rủi ro ấy bắt đầu thay đổi nhanh.

Hanoilaw Firm – Hãng luật kinh tế