Nền văn hóa mang tính nghi thức cao

Hanoilaw Firm "Sùng bái" ai, điều gì ?!

  Khác với các tổ chức tôn giáo, những phong trào cực đoan nào đó, luôn lấy sùng bái cá nhân làm gốc, Hanoilaw Firm có xu hướng sùng bái tư tưởng cốt lõi. Sùng bái cá nhân chỉ là “báo giờ” còn việc tạo ra một môi trường tạo điều kiện cho việc gìn giữ và phát huy một tư tưởng cốt lõi mới đích thực “tạo ra đồng hồ” .

Các biện pháp cụ thể của Hanoilaw Firm để có một nền văn hóa có ghi thức cao như sau:

1.Tổ chức các chương trình đào tạo vừa mang tính chuyên môn vừa mang tính định hướng về tư tưởng, trong đó giảng dạy về giá trị , hình mẫu, lịch sử và truyền thống.

2. Hình thành các trung tâm đào tạo trong nội bộ công ty.

3. Theo đuổi các chính sách “ thăng tiến từ thấp đến cao” những nhân viên trẻ, uốn nắn họ theo phong cách Hãng, thăng tiến từ nội bộ Hãng.

4. Xây dựng những hình ảnh, tấm gương tiêu biểu trong hãng để mọi người noi theo

5. Sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ đặc biệt trong nội bộ Hãng ( ví dụ như: Hanoilawer, chiếc hộp, sự tự lừa dối…) để tạo ý thức thuộc về một tổ chức đặc biệt, ưu tú.

6. Tăng cường những cam kết tâm lý của nhân viên thông qua các bài hát Hãng, những lời ngợi khen, hoan hô, khen thưởng…

7. Quy trình kiểm tra và sàng lọc nhân viên chặt chẽ ngay khi tuyển dụng và suốt những năm đầu tiên.

8. Thực hiện các biện pháp khích lệ, động viên nhân viên hướng tới tư tưởng cốt lõi của Hãng.

9. Có biện pháp thưởng phạt nghiêm minh và cụ thể đối với ai duy trì/ vi phạm tư tưởng cốt lõi. Chấp nhận và tạo cơ hội cho những lỗi lầm  không vi phạm tư tưởng cốt lõi, còn những ai phạm lỗi lầm anh hưởng đến tư tưởng cốt lõi sẽ bị loại ra ngay khỏi Hãng ngay lập tức.

10. Tạo cơ chế cho mọi người thực sự tham gia vào Hãng (cả về tài chính và thời gian).

Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoiaw Firm