Nền văn hóa mang tính nghi thức cao

Một nền văn hóa mang tính nghi thức cao

 

 

   Những kết luật sau có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc với các công ty muốn phát triển, phát triển bền vững.

 Những công ty nào muốn tạo ra một môi trường làm việc tự quản, phi tập trung trước hết:

  + Phải có và gìn giữ được một tư tưởng cốt lõi.

 Tiếp theo: Truyền tư tưởng đó cho tất cả mọi người  trong công ty, loại bỏ ngay những ai không phù hợp, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng tự hào về công ty cho những thành viên còn lại.

   Có thể nói một cách hình ảnh: Chọn lựa đúng diễn viên giao cho đúng vai diễn, sau đó để cho tự do ứng tác trên sàn diễn.

    Nói một cách ngắn gọn, sự chặt chẽ mang tính nghi thức xung quanh một tư tưởng cốt lõi sẽ tạo điều kiện cho công ty cho phép sự tự do, chủ động với mọi nhân viên trong việc thử nghiệm, điều chỉnh, và trên hết là hành động của họ.

Hanoilaw Firm là hãng luật muốn và đang thực hiện việc tạo ra một môi trường làm việc tự quản, phi tập trung.

 Hanoiaw Firm  - Hãng luật kinh tế