Phát triển quản lý từ nội bộ

Coi trọng phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ

I. Tại sao Hanoilaw Firm phải coi trọng phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ.

+ Vì việc sống còn, phát triển có bền vững hay không ở Hanoilaw Firm là do sức mạnh nội tại của hãng, đó là tư tưởng cốt lõi được thấm vào trong máu thịt của từng hanoilawyer, là triết lý kinh doanh được thấu hiểu và vận dụng sáng tạo là tất cả những gì do nhiều thế hệ của Hanoilaw Firm xây dựng lên nó như là báu vật nó là “Tinh thần Hanoilaw Firm”. Vì vậy quản lý phải xuất phát từ đâu, bằng cách nào mới là người rất Hanoilaw Firm là một hanoilawyer thật sự đặc sắc phải chăng chỉ có những người đã là những nhân viên của Hanoilaw Firm phát triển lên, phải trải qua thời gian thử thách lòng thủy chung đến độ coi triết lý của hãng như một thứ tôn giáo, nếu ai xâm phạm Hanoilaw Firm thì hãy coi chừng. Thăng tiến từ nội bộ để gìn giữ cái cốt lõi – Tuy vậy cái quan trọng nhất để soi rọi việc ai là quản lý là: Ai sẽ gìn giữ cái cốt lõi tốt nhất ?!.

 + Hanoilaw Firm chúng tôi coi trách nhiệm sau đây rất quan trọng: đó là việc đảm bảo sự liên tục của đội ngũ lãnh đạo cao cấp của hãng. Chúng tôi luôn cố gắng để luôn luôn có một đội ngũ các ứng cử viên có khả năng, cung cấp cho họ những chương trình đào tạo tốt nhất và luôn công khai về những kế hoạch liên quan đến vấn đề kế thừa…Chúng tôi tin rằng tính liên tục nói trên là cực kỳ có giá trị đối với hãng (Robert W.Galvin).

 + Thật ấn tượng khi có một CEO tầm cỡ. Điều ấn tượng hơn chính là có hàng loạt CEO tầm cỡ được đào tạo trong nội bộ hãng suốt thời gian phát triển của Hanoilaw Firm. Đó chính là lý do quan trọng nhất để Hanoilaw Firm có thể trở thành hãng luật hàng đầu.

+ Điều khác biệt tại Hanoilaw Firm không phải là chất lượng lãnh đạo mà là sự liên tục của chất lượng lãnh đạo.

+ Hanoilaw Firm không được để tình trạng: Phát triển quản lý kém, thiếu kế hoạch kế thừa  dẫn đến thiếu các ứng cử viên có khả năng từ nội bộ hãng tạo khoảng trống lãnh đạo hãng, bất ổn rồi tìm kiếm người cứu vớt và người lãnh đạo được tuyển vào sẽ không gìn giữ cái cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ.

II. Cách thức chọn lựa nhà quản lý của Hanoilaw Firm: 

+  Cần có tài liệu có tựa đề: Chi tiết về việc kế thừa nhiệm vụ CEO, lãnh đạo.

+  Làm việc với lãnh đạo phụ trách nhân sự để lập ra 1 danh sách nhiều người có khả năng từ nội bộ. Sau đó rút dần xuống 1 con số phù hợp.

+  Để quan sát và kiểm tra các ứng cử viên, bổ nhiệm cá ứng cử viên làm trưởng ban, trưởng chi nhánh, giám đốc bộ phận báo cáo trực tiếp lên văn phòng giám đốc điều hành.

+  Sau 1, vài năm  thu hẹp danh sách bằng các thử thách cam go, các cuộc phỏng vấn, các bài thi và đánh giá trong đó có cuộc (phỏng vấn trên máy bay).

* Có thể thành lập ban quản lý dạng Hội đồng luậ sư, tuy nhiên có sự hiểu ngầm về thứ tự kế thừa. Không chỉ ở mức quản lý cấp cao, có thể áp dụng ở mức quản lý thấp hơn ở từng bộ phận.

* Nếu Hanoilaw Firm cần tìm một nhà quản lý từ bên ngoài , hãy tìm người phù hợp với tư tưởng cốt lõi của Hanoilaw Firm. Họ có thể có phong cách quản lý khác biệt, song họ phải chia sẻ các giá trị cơ bản của hãng ở những mức độ căn bản nhất.

                 Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm