Tầm nhìn và hoài bão
Một số kết luận về tư tưởng cốt lõi
Tầm nhìn = Viễn cảnh tương lai BHAG cho 10 đến 30 năm mô tả cụ thể +++ Tư tưởng cốt lõi ( Giá trị cốt lõi + Mục tiêu cốt lõi).
Tầm nhìn, sứ mệnh hoài bão của Hanoilaw Firm
Hanoilaw Firm - một thập kỷ với niềm tin và hoài bão
« 1 2 3 4 »