Tầm nhìn và hoài bão

May rủi là gì ?

Người ta nghĩ về may rủi theo những cách không chính xác, đóng khung trong những câu thường thấy như “May mắn là khi sự chuẩn bị gặp được cơ hội” hay “ May mắn là phần còn lại của thiết kế” hay thậm chí là “ Tôi càng nỗ lực thì càng có may mắn hơn.” Không cái nào trong những phát biểu thường lặp đi lặp lại này đủ chính xác để thật sự phân tích vai trò của may rủi.

May rủi là một sự kiện đáp ứng ba yêu cầu:

  1. Một khía cạnh đáng kể nào đó của sự kiện xẩy ra độc lập phần lớn hoặc độc lập hoàn toàn với hành vi của những nhân vật chính trong doanh nghiệp.
  2. Sự kiện dẫn đến một kết quả đáng kể tiền ẩn (tốt hoặc xấu).
  3. Sự kiện có yếu tố không thể tiên liệu được

 

   Bất cứ một cá nhân, doanh nghiệp nào cũng có may mắn và xui rủi, số lượng tương đương nhau, nhưng may rủi không làm lên thành công xuất sắc. Con người làm điều đó. Câu hỏi cốt lõi không phải là “ Bạn có may mắn không?” mà là “ Bạn có kết quả cao đối với may rủi hay không?”.

 

Hanoilaw Firm – Hãng luật kinh tế