Tầm nhìn và hoài bão

Tầm nhìn, sứ mệnh hoài bão của Hanoilaw Firm

                                                             

1. Tư tưởng cốt lõi

1.1 Giá trị cốt lõi

-  Con người phù hợp là cội nguồn sức mạnh của hãng

-  Trung thực, chính trực, trí tuệ và niềm tin trong hoạt động nghề nghiệp

-  Luôn là nơi mang lại nhiều giá trị nhất cho thân chủ

-   Lao động với nhiệt tình, đam mê và trách nhiệm

1.2  Mục tiêu cốt lõi

-    Nâng cao văn hóa Pháp luật của người Việt Nam

2. Viễn cảnh tương lai

2.1 BHAG: -   Đến hết năm 2020: Thực tế là một hãng luật xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư, đầu tư nước ngoài.

                   -  Sau năm 2020 phấn đấu trở thành hãng luật xuất sắc trong lĩnh vực tranh chấp kinh tế

2.2 Hình ảnh cụ thể của viễn cảnh tương lai:

Chúng ta biết rằng trở thành hãng luật xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư, đầu tư nước ngoài, tranh chấp kinh tế là một mục tiêu đầy tham vọng và thách thức.

Chúng ta cũng biết rõ rằng: Nếu đạt được mục tiêu này chúng ta sẽ có tất cả, thu nhập cao, lòng tự tin, được tôn trong. Còn nếu không đạt được chúng ta chẳng có gì ngoài sự ám ảnh về sự thất bại, nghèo nàn, túng thiếu.

Vì vậy hãy siết chặt tay nhau để phấn đấu với mục tiêu đặt ra, để nếu Hanoilaw Firm tồn tại thêm 100 năm nữa, mọi người sẽ nhớ về thời kỳ này " Một giai đoạn đáng sống nhất, đáng tự hào nhất".

 Trích: Triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm