Thử nhiều cách và giữ lại những gì phù hợp

Bắn đạn nhỏ, rồi bắn đại bác

 Hãy tưởng tượng bạn đang trên biển, một chiến thuyền của quân địch đang nhắm về phía bạn. Bạn có một lượng thuốc súng giới hạn. Bạn lấy hết lượng thuốc súng đó và dùng nó để bắn một phát đại bác. Phát đại bác bay trên biển…và trượt mục tiêu, đến 40 độ. Bạn quay lại với kho dự trữ và phát hiện ra rằng bạn đã hết thuốc súng. Bạn chết.

 Nhưng hãy giả sử thay vì như vậy, khi bạn thấy chiến thuyền kia đang nhắm về mình, bạn dùng một lượng thuốc súng nhỏ và chỉ bắn một viên đạn nhỏ. Nó trượt mục tiêu 40 độ. Bạn nhồi một viên khác và bắn. Nó trượt 30 độ. Bạn nhồi viên thứ ba và bắn, lần này chỉ trượt 10 độ. Viên đạn tiếp theo trúng – bùm! – phần thân của con tàu đang tiến đến. Bây giờ, bạn lấy hết thuốc súng còn lại để bắn một phát địa bác theo cùng một tầm ngắm, và làm chìm chiến tàu của quan thù. Bạn sống sót.

 Trong kinh doanh đầu tiên, bạn bắn đạn nhỏ để định cái gì có hiệu quả. Sau đó, một khi đã có sự tự tin dựa trên thực nghiệm được tạo ra từ những đại nhỏ kia, bạn tập trung các nguồn lực của mình và bắn một phát đại bác. Sau khi phát địa bác ấy đã trúng mục tiêu, bạn đi theo Hành trình 20 dặm để tối đa hóa thành công to lớn của mình. Nếu bạn suy nghĩ và làm như vậy, bạn không cần phải lấn cấn bởi bạn đã suy nghĩ giống Amgen, HP, Intel, Biomet, Microsft.

Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm