Thử nhiều cách và giữ lại những gì phù hợp

Hiểm họa ở việc đạt kết quả tốt từ quy trình kém

Mối hiểm hoại  ở việc đạt được kết quả tốt từ quy trình kém

Quy trình tốt không đảm bảo có kết quả tốt.

Quy trình kém không không đảm bảo kết quả kém, nhưng kết quả tốt với quy trình kém - bắn những phát đại bác không ngắm, không ngắm mà lại thành công - sẽ củng cố thêm quy trình kém và có thể dẫn đến việc bắn thêm nhiều phát đạn không ngắm.

 Bạn có lời khuyên một người bạn hoặc người thân đến Las Vegas và đặt phân nửa gia tài của anh ta chỉ vào trong một vòng quay ru -let không?  Giả sử bạn tin rằng người ta sẽ thắng lớn chỉ khi họ đặt cược lớn vào các trò như ru –lét, và anh ta thẳng tiến đến Vegas, đặt cược ru- let rất lớn và được cuộc. Anh ta về nhà và nói rằng, “Xem này, đặt cược vào trò ru –let quả là một ý tưởng hay, hãy nhìn thành công của tôi đây. Tuần sau tôi sẽ trở lại và đặt tòa bộ gia sản của mình!”

Hanoilaw Firm