Thử nhiều cách và giữ lại những gì phù hợp

Thử nhiều, sai chẳng sao cả - bắn đạn nhỏ , rồi bắn đại bác

 Thử nhiều cách và giữ những gì phù hợp – Bắn đạn nhỏ rồi bắn đại bác (P1)

  1. Hãy thử - và thử nhanh:

    Với Hanoilaw firm, khi còn nghi ngờ, hãy thay đổi, hãy thử nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, nắm bắt cơ hội, thử những phương pháp mới (dĩ nhiên phải phù hợp với tư tưởng cốt lõi) – ngay cả khi không tiên liệu trước kết quả của những biện pháp này. Hãy hành động! Nếu thất bại, sửa chữa và chọn một cách khác. Luôn hành động và di chuyển không đứng yên một chỗ. Chính những hành động, nhất là để trả lời cho những cơ hội không biết trước hay những vấn đề nào đó của khách hàng – sẽ tạo ra sự đa dạng.

    2. “Chấp nhận sai lầm”

     Do không ai có thể nói trước biến thể nào sẽ thành công, bạn buộc phải chấp nhận những sai sót, lỗi lầm nếu có, coi đó là một quá trình tất yếu của quá trình tiến hóa.  Theo Darwin “Đa dạng hóa, tạo biến thể, cái nào mạnh nhất sẽ sống sót”. Để có được một quá trình tiến hóa thành công, bạn phải thực hiện đủ các thử nghiệm thuộc các loại khác nhau, giữ lại nghững gì phù hợp, loại bỏ các thất bại, không phù hợp, chính thất bại cũng có giá trị của chúng, học hỏi từ một thất bại là một việc dễ hơn nhiều, tuy vậy chấp nhận thất bại chứ không chấp nhận “tội lỗi” – tức là vi phạm phá vỡ tư tưởng cốt lõi của công ty.

     3. Đi từng bước nhỏ

     Tất nhiên ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thử nghiệm thất bại khi đó chỉ là những thử nghiệm – không phải thất bại ở tầm vóc công ty. Hãy nhớ rằng từng bước thay đổi nhỏ có thể tạo nền tảng cho những chuyển biến lớn về chiến lược. Muốn tạo ra một thay đổi lớn về chiến lược ở công ty, hãy khởi đầu bằng một cuộc cách mạng nhỏ, từ đó sử dụng ảnh hưởng của những thành công ban đầu, dễ nhận ra để tác động lên chiến lược toàn thể. Thật sự mà nói nếu bạn muốn làm một điều gì đó mang tính “cách mạng” trước hết hãy xin được phép “thử nghiệm” cái đã.

     (Còn nữa ở P 2)

         Trích : Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoiaw Firm