Đối mặt với sự thật phũ phàng

Không ai biết trước tương lai

 

  Chúng ta hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta có thể tạo ra nó.

 Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hỗn loạn, không biết bao nhiêu sự kiện diễn ra trong nước, trên thế giới, thị trường, trong công việc và trong đời sống của bạn – không ai có thể ngờ đến. Chúng ta có thể ngạc nhiên, thấy phiền toái, bị sốc, sững sờ, vui sướng, hoặc kinh sợ, nhưng ít khi nào liệu trước được. Không ai trong chúng ta có thể đoán chắc được khúc quanh của cuộc đời mình. Cuộc sống thì bấp bênh, tương lai thì mù mờ. Điều này chẳng tốt, chẳng xấu. Nó đúng là thế, giống như trọng lực vậy. Thế nhưng nhiệm vụ thì vẫn y nguyên: Ngay cả vậy , bạn phải làm sao đển làm chủ được số phận của mình. Mình nhà quản lý doanh nghiệp minh phải làm chủ số phận của doanh nghiệp mình …. Cuộc sống bấp bênh như vậy nhưng: Tại sao? Một số người vẫn bình thản đi qua số mệnh, một số công ty thịnh vượng trong tình trạng bấp bênh, thậm chí là điên đảo, trong khi các công ty khác thì không ? có khi đang có công ăn việc làm có khi chẳng giám nghĩ thời gian tới thì công ty mình liệu sẽ như thế nào.

 Chúng tôi không nghĩ sự hỗn loạn là tốt, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, xã hội sẽ không thịnh vượng nhờ xã hội. Thế những vẫn có những công ty thịnh vượng trong hỗn loạn ( ở đây không nói những công ty nhờ vào những mối quan hệ vĩ đại – chứ họ không vĩ đại, những công ty đó chỉ là phương tiện để làm bệ phóng cho những cá nhân, làm giầu cho những cá nhân). Chúc các bạn thịnh vượng được trong hỗn loạn.  

 Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý của Hanoilaw Firm