Văn hóa kỷ luật

Một hình thức thể hiện con người kỷ luật

  Khi bạn đã đặt ra mục tiêu trong năm, bạn phải ghi lại chúng một cách rõ ràng. Bạn có thể thay đổi kế hoạch trong năm, nhưng bạn không được thay đổi các mục tiêu đo lường kết quả của bạn. Bạn phải nghiêm khắc vào thời điểm cuối năm, tuân thủ những gì bạn nói sẽ thực hiện.

Bạn không có:

+ Cơ hội trình bày ý kiến của mình     

+ Cơ hội điều chỉnh và lừa phỉnh và quyết định rằng bạn không có ý định thực hiện đúng kế hoạch  và điều chỉnh các mục tiêu lại để cảm thấy tốt hơn.

 Bạn không bao giờ chỉ tập trung vào những gì đã đạt được trong năm, bạn Phải tập trung vào những gì bạn đã đạt được so với chính xác những gì bạn hứa sẽ đạt được – cho dù thước đo này có khó khăn mấy. Đó là tinh thần kỷ luật.

    Trích: Tư tưởng cốt lõi và triết lý kinh doanh của Hanoilaw Firm