Chương trình đào tạo miễn phí cho Doanh nghiệp, học sinh …

Đào tạo, tư vấn miễn phí cho học sinh

Lý do

1. Tình hình tội phạm vị thành niên, thanh niên hiện nay đang có chiều hướng phức tạp, manh động và đặc biệt nguy hiểm nhưng xét về động cơ, mục đích phạm tội và nguyên nhân sâu xa phần nhiều do ý thức pháp luật của các em còn kém do nhiều nguyên nhân, nếu được giáo dục tốt có thể sẽ giảm thiểu một phần.

2. Chương trình giáo dục công dân còn nhiều bất cập về giáo trình, thầy cô, nhận thức vai trò của môn học trong các trường phổ thông có vấn đề.

3. Hình thức luật sư trao đổi truyền dạy pháp luật với các bài giảng gắn với thực tế hành nghề, kỹ năng hùng biện...chắc chắn hình thức luật sư giảng dạy một số buổi ngoại khóa sẽ có tác dụng lớn. Nó không thể thay thế hình thức khác nhưng nó sẽ có tác dụng bổ trợ tích cực.

4. Mục tiêu cốt lõi của Hanoilaw Firm là: Nâng cao văn hóa pháp luật người Việt Nam, việc đào tạo miễn phí cho học sinh tại các trường THCS và THPT là đương nhiên.

* Hanoilaw Firm liên hệ với các trường, lãnh đạo phòng giáo dục, sở giáo dục của tỉnh Hải Dương có những chương trình cụ thể;

Các chuyên đề: Hình sự ở tuổi vị thành niên; Luật giao thông; Luật giáo dục... 

Hanoilaw Firm