Các tội phạm cụ thể

Tội sản xuất, tàng trữ, vẫn chuyển, buôn bán hàng cấm

 

1. Cơ sở pháp lý.

     Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự

2. Cấu thành tội Sản xuất, tàng trữ, vẫn chuyển, buôn bán hàng cấm.

* Mặt chủ thể.

     Chủ thể của tội phạm này là chủ thể thường, đó là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật thì có thể là chủ thể của tội phạm này. Người từ đủ 16 tuổi (khoản 1) hoặc từ đủ 14 tuổi trở lên (khoản 2, 3) có năng lực trách nhiệm hình sự.

* Mặt khách thể.

    Khách thể của tội phạm này là xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa bị cấm.

    Đối tượng tác động của tội phạm này là hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, tàng trữ, sản xuất, không cho phép lưu thông trên thị trường, như: các loại pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội,…

* Mặt khách quan.

    Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở 4 loại hành vi đó là: Sản xuất, Tàng trữ, vận chuyển và buôn bán hàng cấm.

   - Sản xuất hàng cấm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, sang chia, sang chiết, nạp, đóng gói và các hoạt động khác làm ra hàng cấm. 

    - Tàng trữ hàng cấm là cất giữ trái phép hàng cấm trong người, trong nhà hoặc ở một nơi nào đó không kể thời gian bao lâu, không vì mục đích sản xuất hay buôn bán. 

    - Vận chuyển hàng cấm là việc đưa hàng cấm từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng các hình thức khác nhau mà không có giấy phép hợp lệ nhưng không có mục đích buôn bán, tàng trữ. 

    - Buôn bán hàng cấm là việc mua đi, bán lại hàng cấm nhằm mục đích kiếm lời. 

   Hậu quả: Hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm gây ra là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội như: sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, những thiệt hại về tài sản cho xã hội và những thiệt hại khác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này.

* Mặt chủ quan.

    Người thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi sản xuất, tang trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là trái pháp luật, là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện.

   Động cơ, mục đích của người phạm tội là vụ lợi.

 

BAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ – HANOILAW FIRM

Chuyên viên phụ trách: Trương Thị Thương – SĐT: 0965.638.141

Luật sư tư vấn: Ls.Phạm Văn Khánh – SĐT: 0912.518.062