Phòng ngừa những thiệt hại lớn
"Khôn" nên hỏi chuyên gia chuyên nghiệp nhất
"Khôn" nên hỏi chuyên gia chuyên nghiệp
Hòa giải thương mại nhanh chóng với hòa giải viên là luật sư
Hoà giải (một trong bốn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại) là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba độc lập (hoà giải viên)...
Lợi ích khi có luật sư tham gia giải quyết tranh chấp kinh tế
Phần lớn các tranh chấp kinh tế, khi có Luật sư tham gia sẽ giúp tranh chấp được giải quyết tranh chấp kinh tế nhanh chóng, phòng ngừa được những thiệt hại lớn mà chi phí hợp lý nhất và hiệu quả cao nhất...