Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Kỹ năng của hòa giải viên sau khi kết thúc phiên hòa giải
Cùng với thương lượng và trọng tài hòa giải là một trong những phương thức giải quyết các tranh chấp trong thương mại. Có thể hiểu cụ thể đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên tự thỏa thuận và đưa ra các giải pháp giải quyết cho những bất đồng xung đột về quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua sự hỗ trợ của bên trung gian là hòa giải viên thương mại.
Lợi ích của doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Trong quan hệ thương mại quốc tế do nhiều nguyên nhân khác nhau và nhất là sự thay đổi về điều kiện thực hiện hợp đồng nên các tranh chấp phát sinh là điều khó tránh khỏi. Khi tranh chấp...
Giải quyết tranh chấp quốc tế về đánh cá trên biển (P1)
Hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế là nguyên tắc quan trọng nhất được ghi nhận trong bất kỳ một điều ước quốc tế nào, từ những điều ước song phương, khu vực đến những điều ước phổ cập toàn cầu...
Giải quyết tranh chấp về Giá trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Điều khoản giá là một trong những điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà đối tượng hợp đồng là những mặt hàng có giá cả biến động mạnh với xu hướng...
Thương lượng – giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng và kịp thời
Tranh chấp trong thương mại quốc tế là lĩnh vực rất rộng, phức tạp tập trung chủ yếu vào hai nhóm đó là Tranh chấp Hợp đồng và Tranh chấp ngoài hợp đồng. Khi xảy ra tranh chấp các bên rất khó thương lượng giải quyết...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án
Những tranh chấp, mâu thuẫn trong hợp đồng thương mại có tác động không nhỏ đến doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp sẽ ảnh hưởng tới sự chiến lược hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại...
Hòa giải – Phương thức giải quyết tranh chấp mang tính tự nguyện
Hòa giải thương mại hay trung gian thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến, được các doanh nhân ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi trội của phương thức này so với tố tụng tòa án. Một trong những ưu điểm của phương thức này chính là việc “đặt con người vào vị trí trung tâm”...
Những sai lầm thường mắc phải trong thương lượng
Trong quá trình kinh doanh, tranh chấp xảy ra là điều tất yếu, nhưng thay vì chỉ chấp nhận hay bác bỏ những gì bên đối tác đưa ra thì các bên nên tiến hành ngồi lại thương lượng để đạt được một thỏa thuận tốt hơn...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức Hòa giải
Khi các quan hệ kinh doanh càng phát triển, những tranh chấp xảy ra là điều không tránh khỏi và việc lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp nào vừa đảm bảo có lợi cho thương nhân vừa duy trì được mối quan hệ làm ăn là việc mà các thương nhân cần cân nhắc. Trong phạm vi bài viết này Hanoilaw sẽ phân tích một trong các phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng đó là phương thức Hòa giải...
Một số nhược điểm của tố tụng Trọng tài
Trọng tài thương mại được xem là một phương thức giải quyết tranh chấp có rất nhiều ưu điểm so với tố tụng Tòa án bởi thời gian xét xử ngắn, thủ tục đơn giản, các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn thời gian xét xử, địa điểm xét xử phù hợp với khả năng tham gia của mình, doanh nghiệp nước ngoài có thể yêu cầu xét xử bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tính chuyên môn sâu của các Trọng tài viên...
« 1 2 3 »