Skip to content

Trần Đình Triển

Trần Đình Triển là một luật sư hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ án pháp lý quan trọng. Ông có chuyên môn cao về lĩnh vực luật lao động và luật đất đai.