Skip to content

Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

                                THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc điều chỉnh mọi nội dung của giấy chứng nhận đầu tư mà NĐT muốn thay đổi hoặc điều chỉnh.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp điều chỉnh quy mô dự án đầu là : Thay đổi hoặc mở rộng công nghê, dây chuyền sản xuất; mở rộng hoặc giảm diện tích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.

Để điều chỉnh quy mô dự án đầu tư NĐT cần lưu ý việc lên kế hoạch, đánh giá cụ thể về tác động của việc điều chỉnh, khách hàng cần đều chỉnh về thay đổi mở rộng công nghệ dây chuyền, tại sao cần phải điều chỉnh quy mô dự án. Khách hàng muốn mở rộng hay giảm diện tích đất để thực hiện dự án, tại sao cần phải điều chỉnh.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị kĩ về kế hoạch, mục tiêu của đối tượng muốn thực hiện điều chỉnh, việc này sẽ giúp NĐT tối ưu được thời gian thực hiên thủ tục và tránh các rủi ro về việc cơ quan nhà nước gây khó khăn trong việc điều chỉnh.

Hanoilaw Firm đã thực hiện hàng trăm vụ việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư và NĐT thường sẽ cần tư vấn một số vấn đề như sau:

 – Tư vấn về việc muốn mở rộng diện tích sử dụng đất thực hiện dự án , có những quy định nào hạn chế số diện tích NĐT muốn thuê hay không ?

– Cần những giấy tờ thủ tục gì nếu NĐT muốn tăng diện tích sử dụng đất ?

– Việc tăng sử dụng diện tích đất có cần thông qua cơ quan Nhà nước hay không ?

– Việc tăng diện tích đất sử dụng hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất thì cần một lượng vốn đầu tư của NĐT, vậy có cần phải làm thủ tục chứng minh số vốn để tiến hành tăng giảm diện tích đất hoặc dây chuyền sản xuất hay không ?

– Chi phí để thực hiện điều chỉnh ?

– Thời hạn điều chỉnh.

Nhà đầu tư lưu ý: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nơi đó cấp giấy chứng nhận điều chỉnh: Có hai cơ quan cấp:

+ Chính phủ

+ UBND cấp tỉnh

 Trong bài viết này Hanoilaw Firm  hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

(Cơ quan đầu mối giúp UBND cấp tỉnh là: Sở KH và ĐT hay ban  quản lý các khu khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghệ cao, ban quản lý khu chế xuất)

1.   Những sự chuẩn bị và các giấy tờ để thực hiện thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu ( mẫu do Hanoilaw Firm cung cấp)

–  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh ( mẫu Hanoilaw Firm cung cấp) 

–  Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư, quyết định phải nêu rõ đối tượng cần điều chỉnh, thay đổi ( tăng giảm diện tích đất sử dụng, thay đổi dây chuyền công nghệ…)

–  Bản giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu, dự án đầu tư; ( Vì sao cần điều chỉnh, nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án…)

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án ( Nêu rõ lý do, hiểu quả, tác động, tình khả thi của dự án khi điều chỉnh, thay đổi)

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

+ Trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất thì NĐT chuẩn bị hợp đồng thuê địa điểm của NĐT và bên cho thuê địa điểm để xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+  Trường hợp NĐT muốn sử đụng đất của nhà nước thì chuẩn bị văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất để hưởng một số ưu đãi của nhà nước ( mẫu do HN Lawfirm cung cấp )

* NĐT cần tìm hiểu kĩ về diện tích đất mở rộng hoặc mở rộng địa điểm thực hiện dự án đầu tư, trong một số trường hợp tại tỉnh, thành phố mà NĐT muốn thực hiện điều chỉnh thì UBND tỉnh có quy định riêng hoặc hạn chế về ngành nghề của dự án hoặc hạn chế về diện tích đất được phép đầu tư.

– Đối với các dự án điều chỉnh về công nghê như mở rộng thiết bị dây truyền sản xuất thì nhà đầu tư cần cung cấp văn bản, tài liệu tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND hoặc ban quản lý khu công nghiệp, chế xuất;

2.  Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và một số lưu ý đối với NĐT

  Đối   với dự án không thuộc chủ trương đầu tư Đối   với dự án thuộc chủ trương của UBND tỉnh
Điều   kiện –    Dự án thuộc không thuộc thẩm quyền quyết định   chủ trương của UBND tỉnh

 

– Dự án được Nhà nước giao đất, cho   thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có   yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh   mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao   công nghệ

Thẩm   quyền giải quyết của sở KH và ĐT Dự án nằm ngoài khu công nghệ cao, khu   chế xuất Dự án nằm ngoài khu công nghệ cao, khu   chế xuất
Thẩm   quyền giải quyết của Ban quản lý khu KT Dự án nằm trong khu quản lý khu nghệ   cao, khu chế xuất Dự án nằm trong ban quản lý khu kinh tế   nếu đủ thẩm quyền thì không cần giải trình với UBND
Thủ   tục Bước 1: NĐT chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự   án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự   án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Giải trình   hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh cụ thể: giải trình về việc   mở rộng dây chuyền, công nghệ sản xuất; đề xuất sử  dụng đất của NN trong TH nhà đầu tư có nhu   cầu thuê đất NN; hợp đồng thuê địa điểm trong TH không xin sử dụng đất của   NN.

Bước 2: Sau 10 ngày làm việc Sở KH và đầu tư sẽ xem xét   và điêu chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Bước 1: NĐT nộp 4 bộ hồ sơ gồm :

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự   án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự   án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Giải trình   hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh cụ thể: giải trình về việc   mở rộng dây chuyền, công nghệ sản xuất; đề xuất sử  dụng đất của NN trong TH nhà đầu tư có nhu   cầu thuê đất NN, diện tích muốn sử dụng là bao nhiêu.

Sau 3 ngày   nhận được hồ sơ, sở KH và ĐT sẽ gửi hồ sơ cho UBND để lấy ý kiến về điều chỉnh   nội dung

Bước 2: Sau 20 ngày , UBND cấp tỉnh sẽ cấp quyết định điều   chỉnh

Bước 3: Sau khi nhận được đc quyết định của UBND cấp tỉnh,   Sở KH và ĐT sẽ cấp giấy CN ĐT sau 3 ngày làm việc .

 

Thủ   tục bổ sung bắt buộc NĐT thực hiện   thủ tục đăng kí thay đổi nội dụng tại giấy đăng kí doanh nghiệp (Nếu nội dung   cần thay đổi có thể hiện trên giấy đăng kí DN)
Lưu   ý 1. Trong trường   hợp dự án đầu tư được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương   thì thẩm quyền giải quyết tiếp nhận, điều chỉnh GCN đầu tư sẽ được thực hiện   tại cơ quan có thẩm quyền tại nơi NĐT đặt chủ sở chính hoặc văn phòng điều   hành.

2. Các giấy   tờ được chuẩn bị để nộp hồ sơ nếu là tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra   tiếng việt, trong đó có một số giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại   lãnh sự quán tại Việt Nam như giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của NĐT, báo   cáo tài chính, văn văn chứng minh tài chính của NĐT….

3. Trong trường   hợp dự án đầu tư xin sử dụng đất với UBND cần giải phóng mặt bằng đối với   một số đất mà hộ dân đang sử dụng thì NĐT cần có những phương thức bồi   thường giải phóng mặt bằng hợp. Tránh xảy ra rủi ro, tranh chấp trong quá   trình thực hiện dự án.

4. Chuẩn bị   giấy tờ báo cáo kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến đầu tư ( Mở rộng để đầu tư   gì?, công nghệ muốn thay đổi đã đạt được năng suất? thống kê số liệu cụ thể…..)

5. Hồ sơ   năng lực của NĐT ( Dịch ra tiếng việt và được hợp pháp hóa lãnh sự…)

 

Liên hệ để sử dụng dịch vụ:

Hanoilaw Firm – Hãng luật kinh tế

Điện thoai: 024 6682 5050;     0912518 062

Email: hanoilaw.vn@gmail.com


Bài cùng chuyên mục

  • Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề TAMAGAWA ELECTRONICS CO.,LTD. trên giấy chứng nhận đầu tư (10/04/2018)
  • Điều chỉnh vốn của dự án có vốn nước ngoài (05/04/2018)
  • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (28/03/2018)
  • Thủ tục người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty – Hồ sơ thực tế (19/03/2018)
  • Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài – bản chuyên viên dùng để tư vấn, làm thực tế (19/03/2018)
  • Văn bản đăng ký góp vốn ( Của nhà đầu tư nước ngoài) (17/03/2018)
  • Những lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (27/10/2017)
  • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật (27/10/2017)
  • Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hì (18/10/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *