Skip to content

Tổng quan về Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Tổng quan về Hợp đồng đại diện cho thương nhân

 

1.  Thế nào là đại diện cho thương nhân

Pháp luật Thương mại định nghĩa khái niệm đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện[1].

Lưu ý: Trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về đại diện.

 

2.     Hợp đồng đại diện cho thương nhân

* Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

* Nội dung hợp đồng đại diện cho thương nhân phải có các quy định sau:

-> Những quy định chung của một hợp đồng.

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của hợp đồng, khi soạn thảo Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải lưu ý đến các nội dung mà một hợp đồng thông thường cần đáp ứng, đó là:

1) Đối tượng của hợp đồng;

2) Số lượng, chất lượng;

3) Giá, phương thức thanh toán;

4) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

5) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7) Phạt vi phạm hợp đồng;

8) Các nội dung khác.

         

-> Những quy định đặc thù của hợp đồng đại diện cho thương nhân.

1)    Công việc được đại diện;

2)    Phạm vi đại diện;

3)    Thời hạn đại diện;

4)    Nghĩa vụ của các bên: bên đại diện và bên giao đại diện;

5)    Thù lao đại diện;

6)    Thanh toán chi phí (bao gồm cả quy định về chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng);

7)    Quyền cầm giữ tài sản.

Trên đây là bài viết tổng quát về Hợp đồng đại diện cho thương nhân, các lưu ý chi tiết khi soạn thảo, ký kết hợp đồng đại diện cho thương nhân xem tại bài viết cùng chuyên mục “Các Hợp đồng Kinh tế – Thương mại thông dụng”.

 

Chuyên viên phụ trách: Dương Linh Phương – SĐT: 01665.098.114

Luật sư tư vấn: Ls. Phạm Văn Khánh – SĐT: 0912.518.062

 

 


[1] Điều 141 Luật Thương mại 2005.


Bài cùng chuyên mục

  • May mắn lớn nhất của một doanh nghiệp (14/03/2017)
  • May rủi có ảnh hưởng đến doanh nghiệp? (14/03/2017)
  • XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỆC LÀM (02/03/2017)
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ Viễn Thông (21/02/2017)
  • Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú (13/02/2017)
  • Giấy phép hoạt động ngành in (09/02/2017)
  • Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp (02/02/2017)
  • Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (30/01/2017)
  • Giấy phép sản xuất thuốc lá (24/01/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *